İşletme Fakültesi

Turizm İşletmeciliği    
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
İşletme Enformatiği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İşletme (Türkçe)
İşletme (İngilizce)

İşletme, rekabetin ve teknolojik gelişmelerin hızlı arttığı küreselleşen dünyamızda önemi giderek artan bir bilim dalı olmuştur. Günümüzde işletmeler sahip oldukları maddi ve beşeri kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için işletme yönetim ve tekniklerinden azami şekilde faydalanmak zorundadır.

Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi, öğrencilere bilimi ve bilgiyi üretebilme, karar amaçları için kullanabilme, süratle, rasyonel ve isabetli karar alıp uygulayabilme yeteneklerini kazandırma gayreti içinde şeffaf düşünebilen, analiz ve sentez yapabilen, kendine güvenli, uluslararası platformda çalışabilecek özelliklere sahip gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Fakültemizin programları bütün bu hedefleri içeren ve öğrencilerimize çağdaş işletmecilik ve yöneticilik kavramlarını aktarabilen kuruluşları başarı ile yönlendirip yönetebilecek, sorumluluk duygusuna sahip, takım çalışmasını özümsemiş, öğrenmeyi öğrenmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlayan programlardan oluşmaktadır.

İşletme Fakültesi, üniversite-iş dünyası işbirliğine büyük önem vermekte, başarılı ve tanınmış profesyonellerin tecrübelerinden faydalanmak amacıyla periyodik olarak bilimsel aktivite ve eğitim programları düzenlemektedir. Aynı zamanda öğrencilere staj imkanı ve teknik gezi organizasyonları sağlanmaktadır.