Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm/Ana Bilim Dalı :
Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı    
Tekstil ve Moda Tasarımı

"Sanat" tarihsel ve sosyolojik boyutları ile toplumların maddi manevi başarılarının, mutluluklarının, duyuş ve düşüncelerinin temel alt yapısıdır.
Hızla küreselleşme sürecinde girmiş dünyamızda bilgi, bilim, teknoloji kullanımı, insan hakları, kültür sanat gibi evrensel değerlerin paylaşımında buluşmak ve birleşmek gerekirken bir kültür bunalımının oluştuğu ve insanlığın kültürel ve sanatsal bir kısırlık dönemine girdiği hissedilmektedir.Bundan önceki dönemlerde yalnızca bazı toplumlara, ülkelere ya da toplumsal sınıflarla sınırlı kalan söz konusu bunalım, bu defa adeta insanlığın tümünü tehdit eder hale gelmektedir.

Günümüz Dünyasındaki kültürel bütünlüklerini, sürekliliklerini ve özgünlüklerini kaybetmiş insan kümeleri, gelişmekte, teknoloji ve endüstrileşme süreci "kendi kültürel simgesini koruyamama ve yaratamama" gibi bir yozlaşmayı hızlandırmaktadır.

Oysa toplumlar tarihi mirasları olan kültür ve sanatları ile yaşanan değişim sürecinde organik bağıntıyı bulmak, uygarlık değişim ve başkalaşımlarında sanat ve kültürel gelişmelerini özgün çizgisini gerçekleştirebilmelidirler.

Üniversitemizde Güzel Sanatlar Fakültesinin kurulmasındaki amaç, kendi kültür ve sanatımızı korumak, çağdaş uygarlık sürecinde geliştirmek, yozlaşmanın etkisinden kurtarmak toplumumuzu kültürel ve sanatsal alanda güçlendirmek, sanatın; düşünce dünyasıyla bütünleşen, endüstri çağının analizci, araştırıcı, özellikle her türlü anlayış ve davranışa hoşgörüyle bakmasını bilen yaratıcı, birleştirici kültür ve uygarlığı birbiriyle özümleyebilen donanımlı sanatçı elemanlarını yetiştirmektir.