Üniversitemiz

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İhaleler

17.10.2019

İHALE İLANI

T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Yemek Hizmeti Alım işi, Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği uyarınca açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 – İdarenin
a) Adresi Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:82 Beyoğlu/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası 0212 924 24 44/ 0212 999 78 52
c) Elektronik posta adresi satinalma@halic.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler 
2 - İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı Personel ve öğrencilere 4 çeşit yemek grubundan oluşan, tabldot  hizmeti satın alınacaktır.
b) Yapılacağı yer Haliç Üniversitesi Yerleşkeleri
c) İşe başlama tarihi 11.11.2019
ç) İşin süresi 12 Ay+24 Ay
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi A Blok 5.Kat Senato Odası
b) Tarihi ve saati 25.10.2019 Saat:10:00

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde ve https://www.halic.edu.tr/tr/universitemiz/ihaleler  internet sitesinde görülebilir ve 100 Türk Lirası karşılığı Satın Alma Daire Başkanlığı’ndan temin edilebilir. Banka hesap numarası: T.C.Haliç Üniversitesi

T.Vakıflar Bankası Sütlüce Şb. Iban: TR410001500158007309033885

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - Teklifler,25 Ekim 2019 Saat:10:00 tarih ve saatine kadar Haliç Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Satın Alma Daire Başkanlığına elden teslim edilir.

6- İsteklilerden istenilen belgeler ve ihale detayı İdari ve Teknik şartnamede belirtilmiştir.

7 -Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Yemek Hizmeti Alım İşi Hizmetleri Sözleşmesi

Yemek Hizmeti Alım İşi İdari Şartname

Yemek Hizmeti Alım İşi Teknik Şartname