Öğrencimiz

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Engelli Öğrenci Birimi

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

ENGELLİ ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ’NE

HOŞ GELDİNİZ

Haliç Üniversitesi’nde 2018 yılında Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimleri MADDE 11 (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913) gereğince;  bir rektör yardımcısı başkanlığında engelliler alanında uzmanlaşmış veya özel eğitim alanına yakın alanda uzmanlaşmış koordinatör öğretim elemanları veya yardımcıları ile ilgili daire başkanlıkları, fakülte, yüksekokullar ve enstitülerin görevlendireceği yönetici veya akademik kişilerden seçilmiş temsilcilerden oluşan, özürlü öğrencilerin idari, fiziksel, barınma ihtiyaçları ile sosyal ve akademik alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere, doğrudan rektörlüğe bağlı “Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü;” Prof. Dr. Hürriyet Gürsel Yıldırım başkanlığında kurulmuştur.  Haliç Üniversitesi Rektörlüğü 18/12/2019-11404 tarih ve sayı gereğince birim koordinatörlüğüne Doç. Dr. Menşure Aydın atanmıştır.

Amaç ve Hedefler

Başlıca amacımız Haliç Üniversitesi’nde eğitim gören engelli öğrencilerimize daha rahat eğitim ve öğretim olanağı verecek düzenlemelerin yapılmasını ve Üniversitemizin engelli öğrenciler tarafından tercih edilen bir kurum haline getirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda engelli öğrencilerimizin gereksinimlerini saptamak ve olanaklar içinde bu gereksinimleri karşılamak, öğretim programlarını engelli öğrencilerimizin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını olumlu yönde etkileyecek biçimlerde düzenlemek, eğitim ortamlarını ve eğitimde kullanılan araç gereçleri engelli öğrencilerimize uygun şekillerde hazırlamak, sınavlarda doğru ve adil bir ölçme ve değerlendirme ortamı oluşturmak, gerek üniversite içi gerekse üniversite-şehir arası ulaşımı engelli öğrencilerimize uygun hale getirmek, üniversitede çalışan herkeste “engellilik” kavramı hakkında farkındalık yaratmak gerekmektedir.

Amaca ulaşmak için öncelikli hedeflerimiz şunlardır:

1) Üniversitemiz bünyesindeki engelli öğrencileri tespit etmek

2) Yapılacak anketlerle, engelli öğrencilerin kendi özürlülükleri ile ilgili belirttikleri sorunları saptamak

3) Üniversitemizde engelli olmanın zorluklarını ortaya koymak

4) Öğrenci anketlerinden ve birimin çalışmalarından yola çıkarak elde edilen sorunların hangilerinin çözüm aşamasında öncelikli olduğunun değerlendirmesini yapmak

5) Öncelikli olarak değerlendirilen sorunları çözümlemek

6) Diğer sorunlarla ilgili çözüm çalışmalarını yapmak


haberler