Engelli Öğrenci Birimi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Engelli Öğrenciler

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ’NDE  2021-2022 ÖĞRENİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ENGELLİ ÖĞRENCİ LİSTESİ

FAKÜLTE/YÜKOKUL/MESYO

Bölüm

Kayıt Tipi

Engel Durumu

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

ÖSYM

Ortopedik/böbrek nakli

MYO/

elektrik

ÖSYM

Otizm Spektrum Bozukluğu

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

ÖSYM  (%75 ÖSYM)

Fiziksel (SP)

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ÖSYM

Fiziksel Engelli

Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarım

Özel Yetenek

Böbrek Diyaliz

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Özel Yetenek

Otizm Spektrum

Konservatuvar

Türk Musikisi

Özel Yetenek

Fiziksel Engelli

Konservatuvar

Türk Musikisi

Özel Yetenek

Görme Engelli

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Rekreasyon

Özel Yetenek

Down sendromu

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

ÖSYM

İşitme engelli

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

ÖSYM

Fiziksel (tetrapleji)

Hazırlık

Hazırlık(Zorunlu)

ÖSYM

Fiziksel Engelli

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

ÖSYM

Fiziksel Engelli

Konservatuvar

Opera

Özel Yetenek

Görme Engelli

Hazırlık

Hazırlık(Zorunlu)

ÖSYM

Görme Engelli

Konservatuvar

Şan

Özel Yetenek

Mental retarde

BESYO

Spor Yöneticiliği

Özel Yetenek

Mental retarde

BESYO

Rekreasyon

Özel Yetenek

Özgül Öğrenme Güçlüğü

İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ÖSYM

Fiziksel Engelli

İşletme Fakültesi

Halkla İlişkiler

ÖSYM

Fiziksel Engelli

Güzel Sanatlar Fakültesi

Türk Musikisi

Özel Yetenek

Fiziksel Engelli

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

ÖSYM

Fiziksel Engelli

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

ÖSYM

Fiziksel Engelli

NOT: Üniversitemizde engelli öğrencilerimizden 13’ü engel yüzdesi göz önünde bulundurularak engelli indiriminden faydalanmaktadır. ÖSYM kontenjanı  ile giren öğrencilerimiz tam burslu eğitim almaktadır.