Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

2021-2022 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI BAŞVURULARI

07.01.2022

Başvuru Tarihleri:

10 Ocak – 28 Ocak 2022

Sonuçların İlanı:  

4 Şubat 2022

 Kayıt Tarihleri (Asil)

7 Şubat -10 Şubat 2022

Kayıt Tarihleri (Yedek)

11 Şubat 2022

Ders Kayıt Tarihleri:

16 Şubat – 25 Şubat 2022 (1.Kayıtlar)

28 Şubat  – 4 Mart 2022 (Ekle-Bırak)


Başvuru Koşulları

Öğrenim Süresi

Öğrenciler çift anadal diploma programına, kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının başında yandal programına ise kayıtlı olduğu lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

Akademik Başarı

Çift Anadal programına başvurabilmek için, lisans öğrencilerinin anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.72 olması, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’sinde bulunması, ayrıca o yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Anadal diploma programındaki genel not ortalaması lisans programları için en az 4 üzerinden 2.72 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralamasının en üst %20’sinde yer almayan öğrenciler; üniversiteye yerleştikleri yıldaki çift anadal yapılacak programın taban puanına sahip olmak şartıyla başvuru yapabilirler.

Yandal programına başvurabilmek için ise, lisans öğrencilerinin anadal programındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması o yarıyıla kadar kendi lisans programında almış olduğu tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Türkçe programlarda öğrenim görüp, İngilizce bir programda çift anadal/yandal başvurusunda bulunacak öğrencilerden isteğe bağlı İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayamamış veya Senato tarafından kabul edilen bir İngilizce yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak İYS sınavında yeterli puan almaları gerekmektedir.

İngilizce programlarda öğrenim görüp, Türkçe bir programda çift anadal/yandal başvurusunda bulunacak uluslararası öğrencilerden TÖMER B2 seviye sertifikası bulunmayanlar aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavında yeterli puanı almaları gerekmektedir.

*Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ve İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) Takvimi:

Düzey Belirleme Sınavı:  31 Ocak 2022 saat:10:00 5.Levent Kampüsü, Derslik: 514

İngilizce Yeterlilik Sınavı: 01 Şubat 2022 saat:10:00 5.Levent Kampüsü, Derslik: 514


*Türkçe Yeterlilik Sınavı Takvimi:

Türkçe Yeterlilik Sınavı:  31 Ocak 2022 saat:16:00 5.Levent Kampüsü, Derslik: 508


*Özel Yetenek Sınav Takvimi:

Güzel Sanatlar Fakültesi: 31 Ocak 2022 saat 11.00 Sütlüce Yerleşkesi

Konservatuvar: 31 Ocak 2022 saat 11.00 Sütlüce Yerleşkesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: 31 Ocak 2022 saat:11:00 Levent Yerleşkesi


Sonuçların İlanı ve Kayıt

Çift Anadal / Yandal programlarına başvurusu kabul edilen tüm öğrencilerin isimleri, sonuçların ilanı için belirtilen tarihte web sayfasında duyurulur, kayıtları yapılır ve bu öğrenciler yeni dönemde çift anadal / yandal programı derslerine de kayıt olurlar.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!