Duyurular

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

2017-2018 Yaz Okulu Başvuruları

04.06.2018

2017-2018 YAZ OKULU BAŞVURULARI

Başlangıç Bitiş
Ders Seçimi / Talep 25.06.2018 27.06.2018
Başvurulan Derslerin İlanı 27.06.2018
Mali Kayıt 28.06.2018 29.06.2018
Açılan Ders İlanı 02.07.2018
Yaz Okulu 02.07.2018 18.08.2018
 • Ders Seçimleri; Üniversitemiz öğrencileri için öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır.
 • Açılan derslere kurum dışından da öğrenci kabul edilecektir. Kurum dışından gelecek öğrenciler aşağıda yer alan evrakları ve formu, Üniversitemizin ilgili Akademik Birimine teslim etmesi gerekmektedir.
  • Form için tıklayınız.
  • ÖSYM Sonuç Belgesi
  • Transkript
  • Ders İçeriği
  • Okunan Üniversitenin ilgili akademik biriminden Yönetim Kurulu Kararı
 • Haliç Üniversitesi Yaz Okulu Kredi Ücreti, Önlisans / Lisans Öğrencilerine kredi başı ücret uygulanacak olup fiyat bilgisine http://halic.edu.tr/tr/ogrencimiz/ogrenim-ucretleri (Önlisans-Lisans Kredi Ücretleri) adresinden ulaşabilirsiniz.
 • Yaz öğretimi tüm öğrenciler için ücretli olup, öğrenci bursları ve indirimler dikkate alınmaz. 
 • Bir derse 7 öğrenci kayıtlanmadığı (ders seçimi ve mali kayıt) sürece ders açılmayacaktır.
 • Haliç Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesi 8/3 maddesi; Yaz öğretiminde öğrenci en fazla on beş (15) AKTS’lik ders alabilir. Üniversitemizde açılmayan derslerin başka üniversitelerden alınması halinde de on beş AKTS aşılamaz.
 • Mali kayıt yapıldıktan sonra, 7 kişiyi bulan ve açılan dersler için Haliç Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesinin 8/6 maddesi gereğince yaz öğretim döneminde kayıt olunan derslerden çekilemezler, bununla birlikte ücret iadesi de yapılmaz. Ancak Haliç Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesinin 7/4 maddesi gereğince kayıt olup, öğrenim ücretini ödediği halde açılmayan derslerin (7 kişinin altında kalan derslerin) ücretleri iade edilir.
 • Öğrencilerimiz Haliç Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönergesinin 7/5 maddesi doğrultusunda ‘Üniversitemiz yaz okulunda açılmayan dersler, ilgili Yönetim Kurulunun onayı ile diğer bir üniversiteden alınabilir. Üniversitemizde açılmış bir ders başka bir üniversiteden alınamaz.’
 • “25/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/c maddesi uyarınca, yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarının, diğer yükseköğretim kurumlarından hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceğinin üniversite senatoları tarafından belirlenmesine, yaz öğretiminde ders alınabilecek yükseköğretim kurumları belirlenmediği takdirde öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin üniversite tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir.” İfadesi gereğince Senato Kararı olması veya taban puan koşulunun sağlanması gerekmektedir.

Taban Puanlar için tıklayınız.