Etik Kurul

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Etik Kurul Üyeleri

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

GİRİŞİMSEL OLMAYAN  KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÜYELERİ

1

Prof. Dr.  Güneş YAVUZER (Başkan)

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

2 Prof. Dr. Meliha Burcu IRMAK YAZICIOĞLU

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

3

Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KENDİRKIRAN

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

4

Dr. Öğr. Üyesi Seda SAKA 

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

5 Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ

Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

6

Dr. Öğr. Üye. Maral TÖRENLİ ÇAKIROĞLU

Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

7

Doç. Dr. İlhan ODABAŞ

Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu                   

8

Dr. Öğr. Üye. Nevra ALKANLI

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi

9

Dr. Öğr. Üye.  Burcu TÜRK

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü