Etik Kurul

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Değerlendirilecek Başvurular

Haliç Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, aşağıda belirtilen araştırmalar ile ilgili başvuruları değerlendirir:

 1. İlaç gözlemsel çalışmaları ve tıbbi cihaz gözlemsel çalışmaları dışındaki tüm gözlemsel çalışmalar,
 2. Sağlık Bilimleri Alanlarında yapılacak anket çalışmaları
 3. Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif çalışmalar,
 4. Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle   yapılacak araştırmalar ( kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle)
 5. Hücre veya doku kültürü çalışmaları,
 6. Gen tedavisi dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik materyallerle yapılacak araştırmalar,
 7. Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,
 8. Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları
 9. Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,
 10. Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar; Kilo, Yükseklik (boy ve dirsek yüksekliği, Genişlik (kalça genişliği gibi),  Derinlik (kalça diz mesafesi gibi),  Mesafe (kulaç mesafesi gibi),  Eğrilik (belkemiği eğriliği gibi),  Çevre (baş çevresi ve orta kol çevresi gibi),  Uzanma (maksimum uzanma mesafesi gibi).
 11. Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları