Etik Kurul

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Başvuru Formları

İNDİR BELGE ADI TARİH AÇIKLAMA
PDF Üzerinden İmza Oluşturma 27.10.2020
Başvuru Dilekçesi 17.04.2018
Başvuru Formu 17.04.2018
Özgeçmiş 17.04.2018
Taahütname 17.04.2018
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi 17.04.2018
Gönüllü Bilgilendirme ve Onay Formu 17.04.2018
Ayrıntılı Bütçe 17.04.2018
Etik Kurul Dosyası Hazırlamada ve Başvurusunda Uyulması Gereken Kurallar 17.04.2018
Kaynak Yazım Klavuzu 17.04.2018