Sosyal Bilimler Dergisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

İletişim

Editör 

Dr. Öğr. Üyesi. G. Banu Dayanç Kıyat

banukiyat@halic.edu.tr


Yardımcı Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Güven Toker

nurdanguven@halic.edu.tr


Teknik İletişim

Arş. Gör. Fatih Serdar Özgültekin

serdarozgultekin@halic.edu.tr