Sosyal Bilimler Dergisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Editor Kurulu

Baş Editör / Editor-in-Chief

Prof. Dr. Rauf Arıkan

raufarikan@halic.edu.tr


Baş Editör Yardımcısı / Asst. Editor in Chief

Dr. Öğr. Üyesi. G. Banu Dayanç Kıyat

banukiyat@halic.edu.tr


Editör Asistanı / Assistant Editor

Uzman Yardımcısı Aslı Erdoğdu

aslierdogdu@halic.edu.tr


Editör Asistanı / Assistant Editor

Memur Tuğba Doğan

tugbadogan@halic.edu.tr