Sağlık Bilimleri Dergisi

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Editor Kurulu

   

Baş Editör

Prof. Dr. Hatice Yorulmaz

        haticeyorulmaz@halic.edu.tr       


   

Editör Yardımcısı

  Arş. Gör. Pınar ÖDEVOĞLU

    pinarodevoglu@halic.edu.tr


              

Editör Asistanı

           Öğr. Gör. Berrak Ergüden         

             berrakerguden@halic.edu.tr          


     

   

Yazı İşleri Müdürü

 Öğr. Gör. Habib Mehmet Akpınar

 mehmetakpinar@halic.edu.tr