Bilim ve Çağdaş Teknolojiler

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Biltek Tanıtım

Haliç Biltek, Haliç Üniversite’sinin fen, sosyal ve yaşam bilimleri alanlarında araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak amacıyla kurulmuş bir şemsiye merkezdir.

Bu amaçla kuramsal, uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerine merkezi bir organizasyon çerçevesinde destek verilmesi planlanmaktadır. Haliç Üniversitesi öğretim üyelerinin mevcut ve oluşacak araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve eşgüdüm sağlanmasında Haliç Biltek önemli bir rol üstlenecektir.

2547 sayılı kanunun 7-b-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim kurumlarında Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Yürütme Kurulu kararı ile kurulmaktadır. Haliç Üniversitesi, Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (Haliç Biltek) de YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile kurulmuş ve yönetmeliği 30 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Haliç Biltek, Haliç Üniversite’sinin fen, sosyal ve yaşam bilimleri alanlarında araştırma potansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak amacıyla kurulmuş bir şemsiye merkezdir.

Bu amaçla kuramsal, uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve geliştirme faaliyetlerine merkezi bir organizasyon çerçevesinde destek verilmesi
planlanmaktadır. Haliç Üniversitesi öğretim üyelerinin mevcut ve oluşacak araştırma ve geliştirme (AR-GE) projelerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve eşgüdüm sağlanmasında Haliç Biltek önemli bir rol üstlenecektir.

Bunun yanında merkezin ilgi alanlarını:

  • Diğer üniversitelerle, uygulama ve araştırma merkezleri ile, özel ve kamu sanayi kuruluşları
  • ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesinin sağlamak,
  • Danışmanlık hizmetleri sunmak,
  • Uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalara ve projelere her türlü destek vermek,
  • Uluslararası ve ulusal düzeyde seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar yapmak,
  • Uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel çalışmalar ve teknolojik projeler üretilmesine destek
  • vermek

şeklindeki sıralayabiliriz.