Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Arş.Gör. PINAR ÖDEVOĞLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 17.02.1993
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cd. No:82 Beyoğlu/İSTANBUL
TEL
:
02129242444 Dahili: 2301
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Trakya Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2014
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, 2015-Halen
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Fizyoterapist Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 2014-2015
Araştırma Görevlisi T.C. Haliç Üniversitesi 2016- Halen
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:
Tez Başlığı: Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda EmPHasis-10 Anketinin Türkçe Çevirisinin Geçerlilik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gökşen Kuran ASLAN
Uluslararası Toplantılar
H. Katıldığı Ulusal Kurslar
H1. 6. Cerebral Palsy’li Çocuğun Multidisipliner Tedavisi Kursu, Acıbadem Hastanesi, 3-4 Mayıs 2013, İstanbul
H2. Uluslararası Pilates Federasyonu Mat 1 ve Reformer 1 Eğitmenlik Sertifikası, İstanbul 2016

I. Katıldığı Bilimsel Toplantılar
I1. V. Ulusal Fizyoterapi Öğrenci Platformu Kongresi, 4-6 Mayıs 2012, Fizyoterapi Öğrenci Platformu, İstanbul.
I2. 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, TFD, 8-12 Nisan 2014,Ankara
I3. 1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 Mayıs 2014, Edirne
I4. Ayak ve Ayak Problemleri Sempozyumu UFD, 25 Ocak 2015, İstanbul
I5. I.Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu – Nöroplastisite ve Motor Öğrenme, 26 Şubat 2015, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul.
I6. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
I7. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016, İzmir
I8. XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 22-26 Kasım 2016, İstanbul
I9. 16.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 2-5 Nisan 2017, Antalya
. Konferans ve Panel Konuşmaları
İ1. "Mulligan Mobilizasyonunun Ortopedik Rehabilitasyondaki Yeri", 1. Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu 14-15 Mayıs 2016, İstanbul
İ2. "Tendinopati Tedavisinde Hangi Tip Egzersiz Etkilidir?", 16.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 2-5 Nisan 2017, Antalya

Yayın Listesi
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Pınar Ödevoğlu, Gökşen Kuran Aslan, Elif Üstün, Buket Barutçu, Züleyha Kaya Bingöl. Fatigue, Daily Living Activities, Depression and Anxiety in Patients with Asthma. ERS International Congress September 3-7 2016, United Kingdom, London (E-poster Sunumu)

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:
Kitap çevirmenliği-Kitapta bölüm çevirmenliği
C1. Tendinopati Tedavisinde Eksantrik Egzersiz mi? Konsantrik Egzersiz mi? Etkilidir. JOSPT Tendinopati Özel Sayısı, Türkiye Futbol Federasyonu, 2017 İstanbul (bölüm çevirisi)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Kuran Aslan G, Birinci T, Leblebici G, Ödevoğlu P, Türkmen E, Zirek E, Tarakçı E, Razak Özdinçler A. İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü’nün SWOT Analizi HSP 2016;3(3):184-190

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.Gökşen Kuran Aslan, Pınar Ödevoğlu, Melike Sarıtaş, Buket Akıncı, Gülfer Okumuş. İntersitisyel Akciğer Hastalarında Egzersiz Kapasitesi, Fiziksel Aktivite, Solunum Kas Kuvveti, Yorgunluk ve Günlük Yaşam Aktiviteleri: Pilot Çalışma. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016, İzmir (Tartışmalı Poster Sunumu)

F. Bilimsel Atıflar
G. Katıldığı Uluslararası Kurslar

H. Katıldığı Ulusal Kurslar
H1. 6. Cerebral Palsy’li Çocuğun Multidisipliner Tedavisi Kursu, Acıbadem Hastanesi, 3-4 Mayıs 2013, İstanbul
H2. Uluslararası Pilates Federasyonu Mat 1 ve Reformer 1 Eğitmenlik Sertifikası, İstanbul 2016

I. Katıldığı Bilimsel Toplantılar
I1. V. Ulusal Fizyoterapi Öğrenci Platformu Kongresi, 4-6 Mayıs 2012, Fizyoterapi Öğrenci Platformu, İstanbul.
I2. 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, TFD, 8-12 Nisan 2014,Ankara
I3. 1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 Mayıs 2014, Edirne
I4. Ayak ve Ayak Problemleri Sempozyumu UFD, 25 Ocak 2015, İstanbul
I5. I.Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu – Nöroplastisite ve Motor Öğrenme, 26 Şubat 2015, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul.
I6. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya
I7. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15-19 Ekim 2016, İzmir
I8. XIII. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 22-26 Kasım 2016, İstanbul
I9. 16.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 2-5 Nisan 2017, Antalya


İ. Konferans ve Panel Konuşmaları
İ1. "Mulligan Mobilizasyonunun Ortopedik Rehabilitasyondaki Yeri", 1. Ortopedik Rehabilitasyon Sempozyumu 14-15 Mayıs 2016, İstanbul
İ2. "Tendinopati Tedavisinde Hangi Tip Egzersiz Etkilidir?", 16.Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 2-5 Nisan 2017, Antalya