Ebelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Ebelik
Yrd.Doç.Dr. SEVDA DEMİR
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ebelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
EMİNÖNÜ - İSTANBUL / 20.05.1984
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Mecidiyeköy Yerleşkesi Büyükdere Cad. No: 101 Ek Bina Eken Apt. Kat:3 34394 Mecidiyeköy/İSTANBUL
TEL
:
0212-924-24-44 Dahili: 2726
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ , SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ, 2003-2007
YÜKSEK LİSANS
:
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KADIN DOĞUM HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI , 2010-2012
DOKTORA
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERS AŞAMASI
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICISI SERTİFİKASI (SAĞLIK BAKANLIĞI-19 KASIM 2009)
KARDİYO PULMONER RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİKASI(11.03.2011)
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KATILIM BELGESİ (17 NİSAN 2010)
BEBEK DOSTU EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM BELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI-BAĞCILAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ-01-02 HAZİRAN 2011)
SEDASYON/ ANALJEZİ UYGULAMA YETKİNLİK BELGESİ (22/04/2010)
HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUMA YOLLARI UYGULAMA YETKİNLİK BELGESİ ( 06/08/2009)
OPTİUM XCEED CİHAZI,STRİPLERİN KULLLANIMI,ANALİZ ÖNCESİ VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE KALİBRASYONA YÖNELİK UYGULAMA SERTİFİKASI (26/ 10/2010)

İŞ TECRÜBELERİ
2007-2009 ETHİCA İNCİRLİ HASTANESİ KADIN DOĞUM SERVİSİ VE DOĞUMHANE-EBE

2009-2010 MEDİCANA HASTANESİ DOĞUMHANE-EBE

2010-2012 42 EVLER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ-EBE

2012-……..HALİÇ ÜNİVERSİTESİ EBELİK BÖLÜMÜ

EBE306 Jinekolojik Hastalıklarda Bakım
EBE302 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Dönem
EBE202 Doğum Öncesi Dönem II
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICISI SERTİFİKASI (SAĞLIK BAKANLIĞI-19 KASIM 2009)
KARDİYO PULMONER RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİKASI(11.03.2011)
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KATILIM BELGESİ (17 NİSAN 2010)
BEBEK DOSTU EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM BELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI-BAĞCILAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ-01-02 HAZİRAN 2011)
SEDASYON/ ANALJEZİ UYGULAMA YETKİNLİK BELGESİ (22/04/2010)
HASTANE ENFEKSİYONLARI VE KORUMA YOLLARI UYGULAMA YETKİNLİK BELGESİ ( 06/08/2009)
OPTİUM XCEED CİHAZI,STRİPLERİN KULLLANIMI,ANALİZ ÖNCESİ VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE KALİBRASYONA YÖNELİK UYGULAMA SERTİFİKASI (26/ 10/2010)
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
1. Demir S, Aslan E. (2016). Cinsel İşlev Bozukluğu olan İnfertil Kadınlarda Cinsel Danışmanlığın Cinsel Sağlığa Etkisi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Doktora Tez Projesi, Proje No: 58892, Proje ID: 3707, 2016. (Proje Araştırmacı
Yönetilen Tezler

ÜRİNER İNKONTİNASI OLAN KADINLARDA YAŞAM KALİTESİ VE SAĞLIK ARAMA DAVRANIŞLARI. TEZ DANIŞMANI: PROF.DR.NEZİHE KIZILKAYA BEJİ. YÜKSEKLİSANS TEZİ. 2012
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN KADINLARDA CİNSEL
DANIŞMANLIĞIN CİNSEL SAĞLIĞA ETKİSİ TEZ DANIŞMANI:
DOÇ.DR. ERGÜL ASLAN. DOKTORA TEZİ. 2016
Uluslararası Toplantılar
1. Demir S, Karaman ÖE, Çayır G, “Doğal Doğuma Genel Bir Bakış”, Maltepe Üniversi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Ahmet Adnan Konferans Salonu, 20-22 Eylül 2012, Poster Sunumu (2012). Poster No: 2.
2. Demir S, Kaya R. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “Doğum Eyleminin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamaların Önemi” Poster Sunumu (2013).
3. Demir S, Duman B. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “Türkiye’ de Aile Hekimliği Uygulamasında Çalışan Ebelerin Yaşadıkları Sıkıntılar” Poster Sunumu (2013).
4. Demir S, Uluocak N, Kapan A. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “İnfertilitenin Psikososyal ve Psikoseksüel Etkileri” Poster Sunumu (2013).
5. Demir S, Türkmen T. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Yapılan Geleneksel Uygulamalar” Poster Sunumu (2013).
6. Demir S, Gündüzalp N. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “Doğum Ağrısı Fizyolojisi ve Ebelerin Doğum Ağrısına Yaklaşımında Önemli Olan Faktörler” Poster Sunumu (2013).
7. Demir S, Çayır G, Özen E, Maltepe Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kongresi. “ Doğal Doğuma Genel Bakış” Poster Sunumu (2012).
8. Demir S, Şahin N. Antalya. II. Uluslararası III. Ulusal Ebelik Kongresi. "Perinatal Hasta Güvenliğinde Hasta Teslimi Yöntemleri ". Poster Sunumu (2013).
9. Demir S, Şahin NH. Belek - Antalya’ da 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi “Klinik Hizmetlerde Kalite İyileştirme, Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyonun Yararları ve Risk Yönetimi” "Perinatal Hasta Güvenliğinde Hasta Teslimi Yöntemi; Perinatal SBAR." Sözel sunum (24-27 Nisan 2014).
10. Demir S, Tezbasan İ. Eskisehir. 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Ogrenci Kongresi. "Keşfedilmemiş Bir Alan 'Adli Ebelik'" Poster Sunumu (2014).
11. Demir S, Bilgiç Ş, Topak M. Eskisehir. 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Ögrenci Kongresi. "Dogum Ağrisi Fizyolojisi ve Basedebilmede Nonfarmakolojik Yontem; Periferal Tedaviler" Poster Sunum (2014).
12. Demir S, Beji NK. İstanbul 6. Ulusal Urojinekoloji Kongresi. "Üriner inkontinansı olan kadınların sağlık arama davranışları ve yaşam kalitesi." Sözel sunum (23-26 Kasim 2013).
Yayın Listesi

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Demir S, Şahin NH.” Perinatal Hasta Güvenliğinde Hasta Teslimi: Kullanılan İletişim Teknikleri” Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2014;11 (2): 30-37.
2. Demir S, Şahin NH. "Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerinde Hasta Tesliminde SBAR İletişim Tekniğinin Kullanımı ve Hemşire/Ebelerin Görüşlerinin Belirlenmesi". Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014;1(2):99-105.
3. Demir S, Oskay ÜY. "Jinekolojik Muayene Olan Kadınların Yaşadığı Deneyimler ve Sağlık Profesyonelinden Beklentileri". Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi. 2014;1(1):68-79.
4. Demir S, Oskay ÜY. “Aile İçi Şiddetin Kadın Üreme Sağlığına Etkisi “. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2015; 5 (1): 35-38.
5. Aslan E, Bektaş H, Başgöl Ş, Demir S, Vural P. "Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Davranışları". STED. 2014; 23(5) :174-182.
6. Demir S, Beji NK. “Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Yaşam Kalitesi ve Sağlık Arama Davranışları “ . F.N. Hem. Dergisi. 2015; 23(1): 23-31.
7. Demir S, Beji NK. “İnfertil Çiftlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları“. Erkek Üreme Sağlığı. 2015; 47(61): 136-139.
8. Demir S, Çayır G, Özen E. “Doğal Doğuma Genel Bakış”. Maltepe Tıp Dergisi. 2012; 4(4):5-7.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Demir S, Karaman ÖE, Çayır G, “Doğal Doğuma Genel Bir Bakış”, Maltepe Üniversi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kongresi, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü Ahmet Adnan Konferans Salonu, 20-22 Eylül 2012, Poster Sunumu (2012). Poster No: 2.
2. Demir S, Kaya R. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “Doğum Eyleminin Yönetiminde Kanıta Dayalı Uygulamaların Önemi” Poster Sunumu (2013).
3. Demir S, Duman B. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “Türkiye’ de Aile Hekimliği Uygulamasında Çalışan Ebelerin Yaşadıkları Sıkıntılar” Poster Sunumu (2013).
4. Demir S, Uluocak N, Kapan A. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “İnfertilitenin Psikososyal ve Psikoseksüel Etkileri” Poster Sunumu (2013).
5. Demir S, Türkmen T. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “Doğum ve Doğum Sonrası Dönemde Yapılan Geleneksel Uygulamalar” Poster Sunumu (2013).
6. Demir S, Gündüzalp N. Samsun IV. Ebelik Kongresi. “Doğum Ağrısı Fizyolojisi ve Ebelerin Doğum Ağrısına Yaklaşımında Önemli Olan Faktörler” Poster Sunumu (2013).
7. Demir S, Çayır G, Özen E, Maltepe Üniversitesi Kadın Doğum Günleri Kongresi. “ Doğal Doğuma Genel Bakış” Poster Sunumu (2012).
8. Demir S, Şahin N. Antalya. II. Uluslararası III. Ulusal Ebelik Kongresi. "Perinatal Hasta Güvenliğinde Hasta Teslimi Yöntemleri ". Poster Sunumu (2013).

9. Demir S, Şahin NH. Belek - Antalya’ da 8. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi “Klinik Hizmetlerde Kalite İyileştirme, Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyonun Yararları ve Risk Yönetimi” "Perinatal Hasta Güvenliğinde Hasta Teslimi Yöntemi; Perinatal SBAR." Sözel sunum (24-27 Nisan 2014).
10. Demir S, Tezbasan İ. Eskisehir. 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Ogrenci Kongresi. "Keşfedilmemiş Bir Alan 'Adli Ebelik'" Poster Sunumu (2014).
11. Demir S, Bilgiç Ş, Topak M. Eskisehir. 1. Uluslararasi ve 5. Ulusal Ebelik Ögrenci Kongresi. "Dogum Ağrisi Fizyolojisi ve Basedebilmede Nonfarmakolojik Yontem; Periferal Tedaviler" Poster Sunum (2014).
12. Demir S, Beji NK. İstanbul 6. Ulusal Urojinekoloji Kongresi. "Üriner inkontinansı olan kadınların sağlık arama davranışları ve yaşam kalitesi." Sözel sunum (23-26 Kasim 2013).