Ebelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Ebelik
Yrd.Doç.Dr. LEMAN KUTLU
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ebelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 14.02.1968
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü
TEL
:
9279 (iç hat) Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik, 1986-1990
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1990-1993
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
*Türk Hemşireler Derneği
*Psikiyatri Hemşireleri Derneği
*Cerrahpaşa Hemşireleri Derneği
*Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği
*Yönetici Hemşireler Derneği
*Nöröşirürji Hemşireler Derneği
*Hemşirelikte Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
Uzm. Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Üniversitesi 1993
Dr. Sağlık Bilimleri Enstitüsü İstanbul Üniversitesi 2003
Yard. Doç. Dr. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Haliç Üniversitesi 2014

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı*

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı*

Yaşlı Bakım Programı Başkanı

Ebelik Bölüm Başkanı*

Etik Kurul Üyeliği ve Raportörü*

Dersin Adı

YBP 257 Tıbbi terminoloji
AYP 106 İletişim
YPB 201 Yaşlı Bakım uygulamaları I
HEM 403 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Yaşlı bakım uygulamaları II
YPB 252 Meslek Etiği
YPB 105 İletişim

YPB 104 Yaşlı Psikolojisi

HEP 584 Çocuk Psikiyatrisi Hemşireliği (Yüksek Lisans)
HEM 305 Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri
EBE 401 Ebelikte Entegre Uygulamaları I

EBE 359 Meslek Etiği
HEM 505 Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri I (Yüksek Lisans)

Ebelikte Entegre Uygulamaları II

EBE 266 Tıbbi Terminoloji
EBE 352 Araştırma Yöntemleri
Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri II (Yüksek Lisans)


Kazanılan Burs ve Ödüller
1.D.Kaya, Y. Mayadağlı,L.Kutlu,N.Hancılar,G.Atkovar, Radyoterapi uygulanacak hastaların bilgilendirilme durumunun anksiyete düzeylerine etkisi. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) ,Kuşadası, 20-23 Nisan 2002 (Sözlü Bildiri).

2.Ş Polat, L Kutlu, H Erkan, G Uysal, L Avşar.Bir üniversite hastanesindeki Hemşirelerin Sessizlik Davranışlarının Nedenlerinin İncelenmesi, I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.(Poster bildiri).

3.L Kutlu, F M. Pirecioğlu, A Kavgacı, Y Güçlüel, S İleri Hemşirelerin İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyi ile İlişkili Etkenlerin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi 08–10 Aralık 2016,İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi (Yönetici Hemşireler Derneği ve Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi ve Yüksekokulu Mezunlar Derneği tarafından Sözel Bildiri 3. Lük Ödülü.
Yönetilen Tezler
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Özge Çavdar;Yönetici Hemşirelerin Kişisel Açılım ve Geri Bildirim Düzeylerinin Empatik Eğilim ve Kişilerararası Problem Çözme Becerileriyle İlişkisi 2015…..(devam)
Yayın Listesi
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.1.1.SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış

7.1.1.1.Özgün araştırma, makale, derleme

1. Alyanak B, Kılınçaslan A, Kutlu L, Bozkurt H, A Atakan (2013). Psychological
Adjustment, Maternal Distress, and Family Functioning in Children With Obstetrical Brachial
Plexus Palsy, Journal of Hand Surgery Am Volume 38, Issue 1, Pages 137-142, January.
(DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jhsa.2012.09.036)

2. Sönmez B., Oğuz Z., Kutlu L, Yıldırım A. (2017).Determination of Nurses’ Mental
Workloads Using Subjective Methods. Journal of Clinical Nursing. February 26(3-
4):514-523 (07/2016; DOI:10.1111/jocn.13476 )

7.1.2. SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamı dışındaki

7.1.2.1.Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Adana F, Arslantaş H, Kutlu L. The Effect Of Nursing Education On Submissive
Behaviors . J.M.B. nr.2- 2015:98-99. 7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

7.2.1.Sözlü sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan bildiri

1. A. Yıldırım, L. Kutlu Hastanelerde Hemşireler Tarafından Uygulanan 24 Saatlik
Bakım Hizmetlerinin İçerik ve Sürelerinin Belirlenmesi Uluslararası Sağlık ve
Hastane Yönetim Kongresi 1-3 Haziran Lefkoşa /Kıbrıs, 2007.

2. A. Yıldırım, L. Kutlu Bir Üniversite Hastanesinde Hazırlanan Standart Bakım
Hizmetlerinin Sürelerinin Belirlenmesi Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim
Kongresi 1-3 Haziran, Lefkoşa /Kıbrıs, 2007.

3. L. Kutlu, A. Yıldırım Hemşirelerin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinden Hastaların
Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim
Kongresi 1-3 Haziran, Lefkoşa /Kıbrıs 2007.

4. L. Kutlu, A. Yıldırım Çalışan Hemşirelerin Sağlık Profillerinin Değerlendirilmesi
Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi 1-3 Haziran, Lefkoşa /Kıbrıs, 2007.

5. L Kutlu, M Batmaz, H İşsever, B Alyanak. İstanbul’da yaşayan Bulgaristan göçmeni
Türklerin sosyodemografik özelliklerinin ve ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
4 Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 5- 8 Eylül, Başkent
Üniversitesi Bağlıca Kapusü / Ankara, 2007 .

6. A Yıldırım, L Kutlu. Uygulama Alanlarının Yeterlilik Durumunun Klinisyen ve Öğrenci
Hemşireler Tarafından Değerlendirilmesi.4. Uluslar arası & 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet
Kitabı, 5- 8 Eylül, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusü / Ankara, 2007.

7. M. Coşkun, N Ghaziuddin, L Kutlu, S Zoroğlu.Committed Suicide in Children and
Adolescents in Turkey and USA:A Cross-Cultural Comparison.18 th World Congress
of the international association for child and adolescent psychiatry and allied
professions (IACAPAP):carrying Hope Between East and West for ^C’s:Children,
Cultures, Commitments. April 30 –May 3, İstanbul Convention & Exhibition Center,
İstanbul / Turkey, 2008.

8. L. Kutlu. Türkiye’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları ve
Sorunları. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi 22-24 Eylül,
Topkapı Eresin Hotel, İstanbul, 2011.

9. O. Demirkıran, L. Kutlu :Training Needs for Nurses , Resuscitatıon, Vol:55, Issue:1,
Offıcıal Journal of The European Resuscıtatıon Council, Firenze, Italy October 2002
(ISSN 0300-9572- SCI Expanded).

10. F Adana, H Arslantaş, L Kutlu Arslan. The effect of nursing education on submissive behaviors.
11th Internatıonal Summer School: Impact of Economic Crisis on Health 15th – 19th July 2013
Palma de Mallorca, Spain.

11. F. Eskin Bacaksız, A. Kader Harmancı Seren, B Sönmez, L Kutlu, A Yıldırım Nurses
Attitudes Towards Employment Of Foreign Nurses. 6th International Nursing Management
Conference, 27-29 October 2014, Bodrum.

12. L Kutlu , M Beken, F Özhan, Hasret Bahçekapı, F N Güder.Üniversitelerin Akademik
Performans Puanları Üzerine Bir Çalışma, Uluslararası Yüksek Öğretimde Kalite Kongresi, 2-4
Aralık 2015, Sakarya.

13. M Beken, L Kutlu, Kadriye Türkeşsiz, Esra Koklamaz, Tuğba Taştekin, Öğretim Elemanı
Performans Değerlendirme Yönergelerinin İncelenmesi Uluslararası Yüksek Öğretimde
Kalite Kongresi, 2-4 Aralık 2015, Sakarya.

7.2.2. Tam metni ya da özeti yayınlanan poster

1.H. Arslantaş, L.Kutlu, Kutlu Y, Ç.Pektekin,: A Research on the Maternal Practice of
Physical Violence on Children. Esstss 6th European Conferance on Travmatik Stress,
Physcho Travmatology Clınıcal Practıce and Human Rıghts June 5th-8th, İstanbul
1999.
2. A. Yıldırım, L. Kutlu, M. Kenanlı, O. Demirkıran: Hemşirelerin Kardiyopulmaner
Resusitasyon Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2. Uluslararası –9. Ulusal
Hemşirelik Kongresi“Geçmişten Geleceğe”, Kemer- Antalya, 7-11 Eylül 2003.

3.A. Yıldırım, L. Kutlu, M. Kenanlı, A. Akman, I. Atmaç, N. Esentürk Hastaların
Hemşirelerin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin
Değerlendirilmesi, 2.Uluslararası 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi “Geçmişten Geleceğe”
,Kemer-Antalya 7-11 Eylül 2003.

4.L. Kutlu, N. Aştı , Validity and Realibility of The Overt Aggression Scale for Turkish
Psychiatric Patients. European Regional Meeting Multidisciplinary Approach to
Promote Mental Health in Old Age, 3-6 May, İstanbul. 2007.


5. L. Kutlu, A. Yıldırım, Hemşirelerin Mesleki Eğitimlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi (İnternational Health and Hospital Administration ) Kongre Kitabı, Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 01-03 Haziran 2007.

6.L. Kutlu, A. Yıldırım, Bir Üniversite Hastanesinde Oryantasyon Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi (İnternational Health and Hospital Administration ) Kongre Kitabı, Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 01- 03 Haziran 2007.

7.L. Kutlu, A. Yıldırım, Bir Üniversite Hastanesinde Olağan Üstü Durumlarda Hemşirelikte Acil Bakım Organizasyonu ve Uygulamaları Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi (İnternational Health and Hospital Administration ) Kongre Kitabı,Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 01-03 Haziran 2007.

8. L. Kutlu, A. Yıldırım Hastaların Bakım Sürecinin Hemşirelik Bakım Vizitleri ile Değerlendirilmesi Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi (İnternational Health and Hospital Administration ) Kongre Kitabı, Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 01-03 Haziran 2007.

9. L. Kutlu, A. Yıldırım Bir Üniversite Hastanesinin Hemşirelikte Eğitim Hizmetleri Modeli Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi (İnternational Health and Hospital Administration ) Kongre Kitabı, Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 01-03 Haziran, 2007.

10. L. Kutlu, A. Yıldırım Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Kurum Kültürüne İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi (İnternational Health and Hospital Administration ) Kongre Kitabı Lefkoşa /Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 01-03 Haziran, 2007.

11. L Kutlu, A Yıldırım Hemşirelere Yönelik Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi 4. Uluslararası ve 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı ,5- 8 Eylül, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusü /Ankara, 2007.

12. L Kutlu, S Osmanağaoğlu, N Bakan, N Ayaz, M Batmaz. Total diz protezi,ameliyatı öncesi hastaya verilen eğitimin anksiyete düzeyine etkisinin değerlendirilmesi 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi 5- 8 Eylül, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusü/ Ankara, 2007.

13. L. Kutlu, M Coşkun, M Duman, N Diler, B Zülfikar. The Relationship between the level of Both depression and alrxithymia, and family functions and coping styles with stres in patients with hemophlia.XXVIII International Congress of The World Federation Hemophilia, 1-5 June, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı / Istanbul, 2008.
14. M. Coşkun, L Kutlu, S Zoroğlu.Dissociative Disorders in Children Following Hospitalization and Invasive Medical Procedures. 18 th World Congress of the international association for child and adolescent psychiatry and allied professions (IACAPAP): carrying Hope Between East and West for ^C’s:Children, Cultures, Commitments. April 30 –May 3, İstanbul Convention & Exhibition Center, İstanbul / Turkey, 2008.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. O. Taycan, L. Kutlu, S. Çimen, N. Aydın. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan
Hemşirelerde Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklerle Olan
İlişkisi Anadolu Psikiyatri Dergisi ( Anatolian Journal of Psychiatry) , sayı :7, 2006.( ISSN
1302-6631 ) syf:100-108.

2. L Kutlu, M Batmaz, G Bozkurt, N Gençtürk, A Gül Annelere çocukluklarında uygulanan ceza
Yöntemleri ile çocuklarına uyguladığı ceza yöntemleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ’’
Anadolu Psikiyatri Dergisi cilt:8, sayı:1, 2007 :22-29.

3. L. Kutlu, F.N. Şişman .Türkiye’de Yaşlıların Ruhsal Durumu, Hizmet Sunumu ve Hemşireliğin Yeri (In the World and Turkey Mental Condition of Elderly People, Service Delivery and the Nursing Place) adlı makalesi Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi 2016 - Cilt 2 Sayı 1 Yaşlı Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Özel Sayısı

4. L. Kutlu, A.Yıldırım Depremzedelere hizmet veren sağlık personelinin stres tepkilerinin sağlık hizmetine yansıması. Türkiye Hastane Tıp Dergisi ( Turkısh Hospital Medical Journal –THTDrg),sayı:2, 2001 (ISSN 1302-9495).

5. L. Kutlu, A. Yıldırım Hastalarda Duyusal Yoksunluk. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi (Jornal of Critical Care Nurses Society ), cilt:5, Sayı:2, Aralık 2001 ( ISSN 1302-0498).

6. Yıldırım A., Kutlu L.,Çimen S.Çalışma Koşullarının Öfke Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Modern Hastane Yönetimi Cilt:6 Sayı:1, 2002 ( ISSN 1301-5710) .

7. L. Kutlu, A. Yıldırım Özürlülük Durumunun Aile İşlevleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi, Çocuk Formu, Cilt:5, sayı:2, Mayıs-Ağustos, 2002 ( ISSN 1301- 9872)

8. M. Batmaz , L. Kutlu. Asertif Davranışın Geliştirilmesinde Beden Dilinin Etkisi. Nefroloji Hemşireliği Dergisi ( Journal of Nephrology Nursing), March-June 2006 ( ISSN 1304-0141) syf:100-108.

9. L. Kutlu, S. Tuccar, Hacer Akpınar, E. Keskin. Üriner İnkontinanslı Hastalarda Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK) Uygulama Eğitiminin Enfeksiyon Gelişmesi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi Nefroloji Hemşireliği Dergisi ( Journal of Nephrology Nursing), March-June 2006( ISSN 1304- 0141) syf: 22-26.


10. L. Kutlu, S Turasoy, N Koşar, P Ökdemir, N Onur.Bir Üniversite Hastanesinin Acil Polikliniğine Gelen Yanıklı Hastaların Kayıt Bilgilerinin Retrospektif Değerlendirmesi Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme.cilt:3,sayı:2, 2006 syf: 40-45.

11. M Batmaz , L Kutlu . İletişim ve İlişkilerde Asertivif Davranışın Önemi Nefroloji Hemşireliği Dergisi ( Journal of Nephrology Nursing), July-October2006( ISSN 1304-0141) syf: 40-45.

12. L Kutlu Yoğun Bakım Ünitelerinde Sağlık Ekibi Üyeleri, Hasta ve Yakınları ile İletişim.Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi.cilt (Vol):11, sayı:1 Haziran (June) 2007:35-41.

13. L Kutlu Tükenmişlik ve Başa Çıkma Yöntemleri Çınar Hemşire Dergisi, sayı:1, Ocak 2004:21-26.

14. L Kutlu, L. Mutlu, A Kabaoğlu. Lösemili Çocukların Ebeveynlerinin Bilgilendirilme Durumunun Değerlendirilmesi. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi ,4(1),2007:32-39.


7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. F. Sarı, L. Kutlu, G. Bozkurt, N. Teke Gençtürk, M.Batmaz :Ruhsal Sorunları Olan Hastaların Problem Çözme Becerileri, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1998- 1999.

2. G. Bozkurt F. Sarı, L. Kutlu, ,N. Teke Gençtürk, A. Taş, M.Batmaz Psikiyatri Hastalarının Sigara İçme Durumlarının İncelenmesi. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1998-1999.

3. N. Teke Gençtürk, F. Sarı, Kutlu L., G. Bozkurt, M. Batmaz Mastektomi ve Histerektomi Ameliyatı Olmuş Bireylerin Görüşlerinin İncelenmesi ile İlgili Bir Çalışma. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi 1998-1999 .

4. L. Kutlu Deri bütünlüğü bozulan hastaya psikolojik desteğin sağlanması. Yara Bakım ve Tedavi Kursu İstanbul, 2000.

5.D.Kaya, Y. Mayadağlı, L.Kutlu, N.Hancılar,G.Atkovar, Radyoterapi uygulanacak hastaların bilgilendirilme durumunun anksiyete düzeylerine etkisi. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK) ,Kuşadası, 20-23 Nisan 2002.

6. A. Yıldırım, L. Kutlu, M. Kenanlı, A. Çelik, H. Alabalık Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin Hemşireler tarafından Değerlendirilmesi I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Kapadokya, İstanbul, 6-9 Mart 2003.

7. A. Yıldırım,F. Sayık, L. Kutlu, M. Kenanlı Hemşirelik İşlevlerinin Kaydedilmesinde Manuel ve Bilgisayar Kayıt Sistemlerinin Etkinliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Kapadokya, İstanbul 6-9 Mart 2003.

8. L Utaş Akhan, L. Kutlu, N İlhan, N Baycar, M Batmaz, K Özdilli, M Soydan Hemodiyaliz Hastalarının Hastalık Öncesi ve Sonrası Davranışlarının Değerlendirilmesi 23.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Cilt:15,No:4, Ekim, 2006.

9. L Utaş Akhan, N Baycar , N İlhan, L Kutlu, F Özhan, H Yorulmaz, M Batmaz, K Özdilli, C İzgi, A Dağdeviren . Hemodiyalize Giren Hastaların Algıladıkları Sosyal Desteğin Depresyon Düzeylerine Etkisi . 23.Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 16. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, Cilt:15,No:4, Ekim, 2006.

10. L. Kutlu.Agresif Hasta İle Çalışma.42. Ulusal Psikiyatri Kongresi ‘’Yaşam Boyu Psikiyatri:Araştırmadan Uygulamaya’’ 01-05 Kasım 2006, Hilton Convention Center, İstanbul, 2006.

11. Durukan M., Aydoğdu A., Kutlu L:Çocuk psikiyatrisine başvuran annelerin tedavi öncesi ve Sonrası kendi ruhsal belirti düzeylerinin ve çocuklarıyla olan ilişkilerini algılama durumlarının karşılaştırılması, Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi Özet Kitabı, İstanbul, 16-18 Mart 2007 .

12. L, Kutlu, A Aydoğdu,B Alyanak Annelerin Sosyal Desteği Algılama Durumunun Depresyon Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi : Kanıta Dayalı Psikiyatri Kongre Özet Kitabı, Swissotel The Bosphorus, 23-27 Ekim 2007, İstanbul.

13. L Kutlu.Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hemşireliği ve Uygulama Alanları.II. Psikiyatri Hemşireleri Günleri (Uluslar arası Katılımlı),Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mazhar Osman Uzman Çok Amaçlı Salonu, 28-30 Nisan 2008, İstanbul.

14. L Kutlu. Öfke/Agresyon Yönetimi.Akut Psikiyatri Hemşireliği Sertifika Programı,Mazhar Osman Uzman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Bakırköy İstanbul,13 Ekim 2008.

15. L. Kutlu. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında KLP Hemşireliği .9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 20-22 Kasım, Pine Bay Holiday Resort Hotel, Kuşadası, Aydın, 2008.

16. L. Kutlu. Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve II. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi ,30 Mart -03 Nisan The Marmara Oteli, Taksim,İstanbul , 2009.

17. L. Kutlu,Beyin Tümörlü Hasta ve Ailesinin Psikososyal Sorunları ve Hemşirelik, Yaklaşımlarında Yenilikler,7. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 22-26 Nisan, Maritim Kongre Merkezi, İstanbul, 2011.

18. L Kutlu,Göğüs Cerrahisinde Palyatif Bakım:Psikososyal Bakım, 1.Göğüs Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu, Susesi Otel , 29 Nisan, Antalya, 2011.

19. S Ülgen, Ç İşçi, L Kutlu, N Bolol, Larenjektomili hastaların yaşam kaliteleri ile ruhsal durumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26 – 30 Ekim Susesi Otel, Antalya 2011.

20. S Ülgen, Ç İşçi, L Kutlu, N Bolol Larenjektomili hastaların aile işlevleri, öfke ve stresle başaçıkma stratejilerinin değerlendirilmesi, Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26 – 30 Ekim Susesi Otel, Antalya 2011.

21. L Kutlu. Stomalı Bireyelere ve Ailelerine Psikososyal Yaklaşım ve Cinsel Yaşam.Stoma Bakım Hemşireliği Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık 24 Mart 2011, İstanbul.

22. L Kutlu, F Sayık, D Kaya.Türkiye’de Sağlık Kurumlarında Yapılan Stres Araştırmaları.Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık 23-24 Mart 2012, İstanbul.

23. L Kutlu, N Bolol, A Akman, Y Mayadağlı, C Kara. Hemşirelerin Mizah Tarzları Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri. Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık 23-24 Mart 2012, İstanbul.

24. L Kutlu İş Yerinde Dedikodu. Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık 23-24 Mart 2012, İstanbul.

25. L Kutlu, A Akman, N Bolol, Y Mayadağlı, C Kara.Hemşirelerin Kişilerarası İlişkileriyle, İş Stresörleri ve Algıladığı Stresle İlişkisi.Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık, 23-24 Mart 2012, İstanbul.

26. L Kutlu, Y Mayadağlı, A Akman, N Bolol, C Kara.Hemşirelerin Stres ve Motivasyon Kaynakları Sağlık Kurumlarında Stres Yönetimi Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık, 23-24 Mart 2012, İstanbul.
27. N Tayran, E Parlar, L Kutlu.Çalışan Hemşirelerin Atık Yönetimine Uyumunun Değerlendirilmesi. I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık, 29-30 Kasım 2012, İstanbul.

28. E Parlar N Tayran, E Yurtseven, L Kutlu, Y Bağdatlı,Temizlik Hizmetlerinde Çalışan Personelin Atık Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi. I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık ,29-30 Kasım 2012, İstanbul.

29. L Kutlu, E Parlar, E Yurtseven, E Çetin, Y Bağdatlı.Sağlık Çalışanlarını Etkileyen Gürültü Kaynakları ve Önlemeye Yönelik Çalışmaların Değerlendirilmesi. I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık ,29-30 Kasım 2012, İstanbul.

30. A Kelez, E Parlar, D Çakır, E Yurtseven, L Kutlu, Y Bağdatlı.Yatan Hasta Refakatçilerin Etkilendikleri Gürültü Kaynaklarının Değerlendirilmesi. I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık 29-30 Kasım 2012, İstanbul.

31. L Kutlu Eğitim ve Araştırma Faaliyetleri. . I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık ,29-30 Kasım 2012, İstanbul.

32. L Kutlu, N Bolol, N Öz, Ş Polat. Üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerin şiddetle karşılaşma durumlarının değerlendirilmesi. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2 – 6 Kasım 2013 / Maxx Royal Hotel, Antalya.

33. S Ülgen, L Kutlu, Ç İşçi, N Bolol. Larenjektomili hastalarının bakımında ve iletişiminde hasta yakınlarının Yaşadıkları zorlukların değerlendirilmesi. 35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2 – 6 Kasım 2013 / Maxx Royal Hotel, Antalya.

34. L Kutlu Üniversite Hastanelerinde Hemşirelik Hizmetlerinin Yönetimi. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

35. A. K. Harmancı, Seren, F E Bacaksız, L Kutlu, A Yıldırım. Üniversite Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Yabancı Hemşire İstihdamına Yönelik Görüşleri. I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

36. L Kutlu, K Karaşahin, E Ayvaz, E Özdemir, C İlçin. Bir Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşire İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

37. L Kutlu F Sayık, Z Bıkmaz, S Taze, A Akman. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü ve Tıbbi Hataya Eğilimlerinin DeğerlendirilmesiI. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

38. L Kutlu. Kanserli Hasta ve Ailesinin Psikososyal Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları.Hemşireler İçin Kemoterapi Kursu, Kurs Kitabı,Dilek Matbaacılık, 2013, İstanbul.

39. Ş. Zuhur, L Kutlu, T Toksoy.Roy uyum Modeline Göre Tip 1 Diyabet Tanılı Adolesanların Sorunlarının Saptanması ve Hasta Eğitiminin Etkinliği ile Uyumlarını geliştirmedeki Etkisinin Değerlendirilmesi.50. Ulusal Diyabet Kongresi (National Diabetes Congress) Program ve özet Kitabı, 23-27 Nisan Rixos Sungate Hotel, Antalya, 2014.

40. L Kutlu, B Budak, N Tayran, S Ülgen, S Kaçar,P Ökdemir, E Toğluk Yiğitoğlu, Sl Cengiz, Ç Daştan, S Taylan, S İleri Oral Mukozit Nokta Prevelans Çalışması: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Prevelans Ölçümleri Hemşirelik Bakım İndikatörleri ve Yönetimi Sempozyumu, 29-30 Nisan , İstanbul, 2014.

41. L Kutlu, E Toğluk Yiğitoğlu,P Ökdemir, S Ülgen, Ç Daştan, N Tayran, B Budak, S Kaçar, S Taylan, S Cengiz, S İleri Basınç Ülseri Nokta Prevelans Çalışması: Bir Üniversite Hastanesi Örneği : Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Prevelans Ölçümleri Hemşirelik Bakım İndikatörleri ve Yönetimi Sempozyumu, 29-30 Nisan , İstanbul, 2014.

42. L Kutlu, S Taylan, S Cengiz, S Kaçar, S Ülgen, P Ökdemir, N Tayran, B Budak E Toğluk Yiğitoğlu, Ç Daştan, S İleri.Damar İçi Katater Komplikasyonu Nokta Prevelans Çalışması:Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Prevelans Ölçümleri Hemşirelik Bakım İndikatörleri ve Yönetimi Sempozyumu, 29-30 Nisan , İstanbul, 2014.

43. A. D Çakır, N Tayran, L Kutlu, M Bülgün, G Kuşkonmaz, M Dönmez, Y Bağdatlı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimindeki Hasta ve Yakınlarına Atık Yönetimi Konusunda Verilen Eğitimin Sonuçlarının Değerlendirilmesi. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, -23 Mayıs, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul, 2014.

44. A. D Çakır, N Tayran,L Kutlu, Y Bağdatlı..Çocuk Kliniğinde Atıkların Kaynağında Ayrılması Evresinin İrdelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Mayıs, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul, 2014.

45. L Kutlu, A Akman, E Çevuşlu Huy,G Çevik, H Melek Çelebioğlu.Görme Kaybı Olan Hastaların Yaşam Kalitesi ve Algıladığı Sosyal Desteğin Değerlendirilmesi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.

46. L. Kutlu, Fatma Merve Pirecioğlu, Ayşe Kavgacı, Yasemin Güçlüel, Serap İleri
Hemşirelerin İş Yaşamında Yalnızlık Düzeyi ile İlişkili Etkenlerin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi 08–10 Aralık 2016.

Tam Metni ya da Özeti Yayınlanan Poster

1.L. Kutlu Ç. Pektekin . Ziyaretin psikiyatri hastaları üzerindeki etkilerini araştırarak olumsuzlukların giderilmesinde hemşirenin rolünün belirlenmesi. İstanbul Tıp Fakültesi 14. Tıp Kurultayı, İstanbul, 27-31 Mayıs 1998.

2. R. User,S. Kalkanlı, L.Kutlu ,N.Ercan, N.Demir, N.Şendağ,E.Şengül: Mastektomi Operasyonu Olacak Hastalara Operasyon Öncesi ve Sonrası Verilen Eğitimin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongre Kitapçığı, İstanbul,21-24 Eylül 2005.

3. A. Yıldırım, L.Kutlu, M.Kenanlı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Memnuniyetlerine İlişkin Bir Çalışma, 11.Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongre Kitapçığı, Pamukkale, 4-7 Mart 2004 .

4. P. Ökdemir, B. Demirhan Akın,S Ertürk,L Kutlu, Ş Yaşar Kişioğlu: Düşme Nedeniyle Acil Cerrahi Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Antalya, Ulusal Cerrahi ve Travmatoloji Kongresi 24-28 Mayıs 2006.

5. L Kutlu .Bir üniversite hastanesinin psikiyatri biriminde hasta kayıtlarında saldırganlığa yönelik bulguların ve girişimlerin değerlendirilmesi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kanıta Dayalı Psikiyatri Kongre Özet Kitabı, Swissotel The Bosphorus, 23-27 Ekim 2007, İstanbul.

6. L Kutlu. M Batmaz.Psikiyatrik Sorunu Olan Çocuklarla Anneleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi : Kanıta Dayalı Psikiyatri Kongre Özet Kitabı, Swissotel The Bosphorus, 23-27 Ekim 2007, İstanbul.


7. L Kutlu , Ü Kaçar. Enürezisli Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Değerlendirilmesi. 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi :Kanıta Dayalı Psikiyatri Kongre Özet Kitabı, Swissotel The Bosphorus, 23-27 Ekim 2007, İstanbul.

8. A Aydoğdu, L Kutlu, H Yılmaz. Çocuklarının İletişim ve İlişkileriyle İlgili Şikayetleri Olan Ebeveynlere Hemşirelerin Verdikleri Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi. II. Psikiyatri Hemşireleri Günleri (Uluslar arası Katılımlı),Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mazhar Osman Uzman Çok Amaçlı Salonu, 28-30 Nisan 2008, İstanbul.

9. L Kutlu, C Kabasakal, S Ersever, H Yılmaz, M Duman. Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Gelen Çocukların Yakınlarının Verilen Hizmetten Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi. II. Psikiyatri Hemşireleri Günleri (Uluslar arası Katılımlı),Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mazhar Osman Uzman Çok Amaçlı Salonu, 28- 30 Nisan 2008, İstanbul.

10. B Alyanak, A. Aydın, L Kutlu, C Kabasakal. Doğumsal Brakiyal Pleksusu Paralizili Çocukların Davranışsal Özellikleri, Annelerinin Ruhsal Belirti Düzeyleri ve Aile Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 20-22 Kasım, Pine Bay Holiday Resort Hotel, Kuşadası, Aydın, 2008.

11. B. Alyanak, N İster, L. Kutlu, H Yılmaz, M Duman, C Kabasakal, A Aydın. Doğumsal Brakiyal Pleksusu Paralizili Çocukların Yakın Sosyal Çevreleriyle Birlikte Oyun Grubu Çalışması. 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 20-22 Kasım, Pine Bay Holiday Resort Hotel, Kuşadası, Aydın, 2008.

12. S Ülgen, Ç İşçi, L Kutlu, N Bolol. Hemşirelerin larenjektomili hastalarla yaşadıkları iletişimsel sorunların değerlendirilmesi Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26 – 30 Ekim Susesi Otel, Antalya 2011.

13. F Sayık L Kutlu, E Parlar, N Ercan, Y Bağdatlı Atık Yemeklerle Hayvan Barınağını Destekleme Projesinin Tanıtımı, I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık , 29-30 Kasım 2012, İstanbul.

14. N Tayran, A D Çakır, L Kutlu, E Parlar, E Pusane. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin Birimlerine Göre Atık Türlerinin Değerlendirilmesi, I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık ,29-30 Kasım 2012, İstanbul.

15. L. Kutlu, E Parlar, N Tayran , D Konukoğlu, P Öcal, Z Odabaşı, G Yılmaz, E Çetin, Y Bağdatlı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesindeki Atık Yönetiminin İzlenmesi, I. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, Sempozyum Kitabı, Dilek Matbaacılık ,29-30 Kasım 2012, İstanbul.

16. N Tayran, AD Çakır , L Kutlu, E Parlar, S İleri, G İnce. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesindeki Yönetici Hemşirelerin Swot Analiziyle Atık Yönetimini Değerlendirmesi, I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

17. CE Parlar, N Tayran, E Yurtseven, G Demir, G Fırat, L Kutlu, Y Bağdatlı. errahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin 2009-2012 Yılları Arasındaki Tıbbi Atık Verilerinin Değerlendirilmesi I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

18. N Tayran, E Parlar, L Kutlu, Z Bıkmaz, D Kaya, Y Bağdatlı, Kuruma Oryantasyonda Öğrenci Eğitimi:Atık Yönetimi ve Enfeksiyon Kontrol Eğitiminin Değerlendirilmesi, I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

19. Ş Polat L Kutlu, H Erkan, G Uysal, L Avşar.Bir üniversite hastanesindeki Hemşirelerin Sessizlik Davranışlarının Nedenlerinin İncelenmesi, I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

20. L Kutlu, Ş Polat D Kaya M Pirecioğlu, D Ekici. Hemşirelerin Mesleki Benlik Saygısının İş Doyumu, Rol Çatışması ve İş Yükü Algısıyla İlişkisinin Değerlendirilmesi, I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

21. L Kutlu, S İleri, S Cengiz, H Erkan, M Pirecioğlu. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Örgütlenme Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi, I. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu , Sempozyum Kitabı, 05-06 Aralık 2013, İstanbul.

22. L .Kutlu, S Taze, F Sayık, D Kaya, S İleri, S Cengiz, E Parlar.Bir Üniversite Hastanesinde Bakım İndikatörleri Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi.Prevelans Ölçümleri Hemşirelik Bakım İndikatörleri ve Yönetimi Sempozyumu, 29-30 Nisan , İstanbul, 2014.

23. Ş Yanık Zuhur, A. D Çakır , G Kuşkonmaz, L Kutlu.Tip 1 Diyabetli İnsülin Tedavisi Uygulayan Hastaların Evde Oluşan Tıbbi Atıklarının Yönetimi Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi.II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, 22-23 Mayıs, İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi / İstanbul, 2014.

24. N Tayran, A Didem Çakır, L Kutlu , E Yurtseven , Y Bağdatlı.Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Servislerinde Görevli Hemşire Ve Hekimlerin Atık Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu Kitabı, 22-23 Mayıs, İstanbul, 2014.

25. N Tayran, E Güngörmüş, L Kutlu, , A Başak, Y Bağdatlı.Kuruma Oryantasyonda Öğrenci Hemşirelere Verilen Atık Yönetimi Eğitiminin Bilgi Düzeyine Etkisinin Değerlendirilmesi.
II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu Kitabı, 22-23 Mayıs, İstanbul, 2014.

26. L Kutlu, S Özel, M Pirecioğlu, F Sayık,H Dizer, N Öz.Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Devir Hızlarının Değerlendirilmesi. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül, Kıbrıs, 2014.

27. L Kutlu, M Pirecioğlu, S Cengiz, S Özel, D Kaya, S İleri, N Öz.Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül, Kıbrıs, 2014.

28. L Kutlu, M Pirecioğlu, S Özel, F Sayık, D Kaya, N Öz.Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Performans Durumlarının Değerlendirilmesi. 8. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül, Kıbrıs, 2014.

29. L Kutlu, D Kaya, M Pirecioğlu, Z Bıkmaz, S Cengiz, E Güngörmüş, N Öz.Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitim Programına İlişkin Görüşlerinin Saptanması. 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül, Kıbrıs, 2014.

30. L Kutlu, S Cengiz, S Özel, N Öz.Üniversite Hastanelerindeki Hemşirelik Hizmetlerinin Profilinin Değerlendirilmesi. 8. Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 10-12 Eylül, Kıbrıs, 2014.

31. L Kutlu, Ş Polat, S Cengiz, G Çevik, M Savrun.Hemşirelerin Manevi Bakımla Empatik Eğilimlerinin İlişkisi Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi.3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.

32. L Kutlu, Ş Polat, S Özel, G Çevik, M Yalçın,İ Balcıoğlu. Hemşirelerin Yardım Arama Tutumlarının Ruhsal Örüntüleri ve Sosyal Destek Algısıyla İlişkisi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.

33. Ö Avit, B Mandacı, N Şimşek, E Soylu, L Kutlu.Steroid Kullanan Hastaların Eğitim Sonrası Bilgi Düzeylerinin Değerlendirmesi. 50. Nöroloji Kongresi 21-27 Kasım 2014, Antalya.

34. B Budak, L Kutlu, N Koroğlu.IV Kateter Sabitlemede Kullanılan Malzemelerin Damar İçi Kateter Komplikasyonlarına Ve Maliyete Etkisinin Belirlenmesi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.

35. L Kutlu, S Taze, N Tayran, A D Sak, B Budak.Erişkin Hastada Vücut Isısı Ölçümünde Kullanılan Farklı Termometre Ölçümlerinin Uyumunun İncelenmesi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014, Antalya.

36. L Kutlu, Bir Üniversite Hastanesinde Klinik Eğitime Gelen Öğrencilerin Oryantasyon Eğitiminden Memnuniyetinin Değerlendirilmesi, VII. Ulusal Hemşirelik Eğitim Kongresi(Uluslararası Katılımlı) İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi 8-10 Nisan 2015, İstanbul.

37. D Baykal, L Kutlu, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların Sağlığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, 5. Ulusal Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi , Ankara Üniversitesi, 24-25 Ekim 2015, Ankara.

7.6 Diğer Yayınlar

7.6.1.Yazılan Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. L. Kutlu.Kişilik Gelişimi ve Yönetimdeki Yeri.Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi
(Editörler:Ü Baykal, E Türkmen), Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014 (587-
614).

2. L. Kutlu.Bireysel Gelişimin Sağlanmasında Nörolinguistik Programlama
(Editörler:Ü Baykal, E Türkmen), Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, 2014 (715-
732).
3. L Kutlu. Köpük Köpük Sevgi, Liva, sayı:1, Mayıs 2005 syf:19.