Ebelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Ebelik
Öğr.Gör. DİLEK BAYKAL
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ebelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 30. 05. 1976
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, Hemşirelik , 2011
YÜKSEK LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, 2013
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği ABD, 2014
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
• Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
• Diyabet Hemşireliği Derneği
• Nöroloji Hemşireleri Derneği
• Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
İç Hastalıkları Hemşireliği
Nöroloji hastalıkları
Kronik hastalıklar-I
Enfeksiyon hastalıklar
İç Hastalıkları Hemşireliği
Ebelik meslek esasları
Yaşlı bakım ilkeleri-II
Kronik hastalıklar-II
Tıbbi terminoloji
Yayın Listesi
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Baykal D. I. Uluslararası& IV. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Konsensus Toplantısı. Kanser hastasında kanıta dayalı palyatif bakım. Sözel bildiri. 06-07 Şubat 2017. İstanbul
Polat C., Yeni K., Baykal D., Demir S.,Tülek Z., Toğrol RE. Personality traits in multiple sclerosis patients: association with anxiety, depression and quality of life. WFFN Congress in Opatija, Crotia. Oral presentation. 17 Eylül-21 Eylül 2017. Crotia.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
• Yıldırım D., Baykal D. Kök Hücre Transplantasyonu Uygulanan Hastalarda Oral Mukozite Yönelik Çalışmaların Gözden Geçirilmesi. Ref.No: KUHEAD -23855. Haziran 2016.
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
• Baykal D., Tütüncü SK. Yoğun Bakımdaki Sağlık Çalışanlarının Hasta Yakınlarıyla Olan İletişiminin Araştırılması. 10. Sağlık ve hastane idaresi kongresi. Sözel bildiri. 01-03 Aralık 2016. Ankara.
• Baykal D., Tülek Z., Ertürk S., Gürvit H. Demanslı Hastalarda Bakım Vericilerin Bakım Verme Yükünü Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. 52. Ulusal Nöroloji Kongresi. Sözel bildiri. 25 Kasım-01 Aralık 2016. Antalya.
• Polat C., Baykal D., Yeni K., Demir S.,Tülek Z., Toğrol RE. Multiple Sklerozlu Hastalarda Kişilik Özellikleri, Anksiyete, Depresyon ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Sözel bildiri. 51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. 27 Kasım-03 Aralık 2015
• Baykal D., Kutlu L. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Çalışanların Sağlığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 5.Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi. Poster bildiri. Ankara. 24-25 Ekim 2015
• Baykal D., Yıldırım D. Nötropenide Kanıta Dayalı Non-farmakolojik Uygulamalar. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi. Sayı:20. Eylül 2015
• Baykal D. Tip 2 Diyabetik Hastaların Glisemi Kontrollerinde Aile Etkisinin Araştırılması, Yüksek Lisans Tezi. Poster Bildiri. 51. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya. 22-26 Nisan 2015.
• 15.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, “Kardiyoloji polikliniklerine başvuran hastalardan kalp krizi geçiren ve yüksek tansiyonu olanların risk faktörleri hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması. Poster bildiri. Antalya. 2013
• 10.Ulusal Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, “Umut Problem Çözmek İçin Gerekli Mi?” Sözel bildiri. Gaziantep. 2011