Beslenme ve Diyetetik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Beslenme ve Diyetetik
Yrd.Doç.Dr. ZEYNEP ÖZERSON
Sağlık Bilimleri Müdür Yardımcısı / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Niğde / 15.11.1954
MEDENİ DURUMU
:
Bekar , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, 06/1977
YÜKSEK LİSANS
:
Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik
DOKTORA
:
İst.Üniv.İst.Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Şubesi

Böbrek Hastalıkları-Diyaliz ve Trasplantasyon Hemşireleri Derneği
Obezite Derneği
Diyabet Diyetisyenleri Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
1977-78 Ankara Onkoloji Hastanesi Diyetisyenliği
1978-2007 İst.Üniversitesi İst.Tıp Fak.Kurum ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Diyetisyenliği
1978-1986 İst Üniv.İst.Tıp.Fak .Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu-Beslenme Dersleri
İst.Üniv.İst.Tıp.Fak.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü- Beslenme Dersleri
İst.Üniv.Bakırköy Sağlık Meslek Yüksek OkuluBölüm Başkanlığı Haliç Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2015-
Müdür Yadımcısı Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 2010
Müdür Yardımcısı Haliç Üniversitesi , Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2013
BES 305 Klinik Beslenme I
BES309 Klinik Beslenme I Uygulaması
BES351 Sporcu Beslenmesi
BES401B Beslenme Semineri I
BES405 Yetişkin Kliniklerinde Beslenme Stajı I
BDY590 Seminer I (Yüksek Lisans)
BES152 Tüketici Eğitimi
BES306 Klinik Beslenme II
BES310 Klinik Beslenme II Uygulaması
BES402B Beslenme Semineri II
BES406 Yetişkin Kliniklerinde Beslenme Stajı II
BES498B Bitirme Projesi
BDY 591 Seminer II (Yüksek Lisans)
BES 305 Klinik Beslenme I
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
İst Üniv.İst.Tıp.Fak.İaşe Alım Yöneticiliği ve Mutfak Kurum Yöneticiliği

Obezite Kursu
Diyaliz ve Peritonda Hasta Eğitim Kursları
Enteral-Parenteral Beslenme Kursu
Diyabet Diyetisyenliği Kursu
Kazanılan Burs ve Ödüller
Türkiye İlk Nefroloji Diyetisyeni Ödülü
Ayşe Baysal ödülü
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Güllüoğlu Diyabetik Baklava Yapım ,2010
Yönetilen Tezler
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,2016

2. Kaya, G. “Yeni Tanı Almış Hipertansiyon Hastaların Tuz Tüketiminin Saptanması”, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ,2016

3. Çelebi, F. “Profesyonel Basketbolcuların Beslenme Durumlarının Vücut Kompozisyonu İle İlişkisinin Değerlendirilmesi”, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2016

4. Yıldırım, D. “Hipotiroidizmli Yetişkin Kadınlarda Makro Besin Öğesi İçeriği Farklı Diyetlerin Ağırlık Kontrolü Üzerine Etkisi” , Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2016

5. Hıdımoğlu, Ö. “Yetişkin Bireylerde Glutensiz Beslenmenin Ağırlık Kaybındaki Rolünün Saptanması”, , Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2016

6. Tekün, E. ‘’Farklı Eğitim Durumlarındaki Obez Olan ve Olmayan Bireylerin Fonksiyonel
Besinleri Kullanma Durumlarının Belirlenmesi ‘’, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2015

7. Filiz, B. ‘’ İstanbul İlinde Bir İlkokulda Obez Olan ve Olmayan 5-7 Yaş Arası Okul Çağı
Çocuklarında Besin Alımını Etkileyen Faktörler ‘’ Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü,2015

8. İpek, Derya Kübra. “Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Fonksiyonel Besinlere Yönelik Farkındalığı,Bilgi Düzeyleri ve Tüketim Sıklıklarının Değerlendirilmesi”, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

9. Atay, M.A., “65 Yaş Üstü Bireylerin Beslenme Durumlarının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

10. Yılmaz,H.K. “Adölesan Yeme Tutumları, Sınav Kaygısı ve Depresyon Yönünden İncelenmesi” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

11. Zeren, R. “Yetişkin Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkında Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

12. Gülbezer, F. “15-18 yaş arası balerinlerin yeme davranışları ve beslenme durumlarının saptanması” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015

13. Baş,Y. ‘’Diyetisyenlerde Sağlıklı Beslenme Takıntısı (Ortoreksiya Nervoza ) ve Yeme Tutumlarının
Saptanması ‘’ Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014

14. Yüksek, M. “Amatör ve profesyonel Milli takım futbolcularında beslenme alışkanlıkları ve bilgi düzeylerinin incelenmesi” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013

15. Acar, N. “Kalsiyum mineralinin obezite üzerine etkisi” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013

16. Yılmaz, A. N “Yetişkin kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile besin tüketimi ve vücut bileşimlerinin karşılaştırılması” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013

17. Şanlı Ak, G. “Abdominal obezite ile insülin direnci arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012

18. Özer Altundağ, Ö. “Polikliniğe Başvuran Obez Kadınların Çalışıp/çalışmama Durumlarının Beslenmelerine Etkisi” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012

19. Andaç Öztürk, S. “Kanserli hastaların beslenme alışkanlıkları, beslenme bilgi düzeyleri, besin takviyesi kullanım durumları ve bunların karşılaştırılması” ” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012

20. Unutmaz Duman, E. “10 - 18 yaş grubu yüzücülerin beslenme bilgi düzeyleri ile bazı parametrelerin ilişkisinin saptanması” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

21. Sözan,B. “Hastanede sürekli ve kısa süreli yatan 65 yaş üstü hastaların nutrisyonel durumu ile yaşama alanı arasındaki ilişkisi” Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
22. Kaplan, A. “ Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki 25-55 Yaş Arası obez olan ve olmayan bireylerin beslenme durumlarının değerlendirilmesi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
Uluslararası Toplantılar
-Obezite Kong
-Böbrek-Diyaliz-Transplantasyon Kongresi
-Enteral-Parenteral -Aspen- Kongresi
-Diyabet kongreleri
-Uluslararası beslenme ve Diyet Kongreleri
Yayın Listesi


1. Yüksel,N.,Erden,S.,Koç,Z.,Çalangu,S.,Kaysı,A.:Tüberkülozlu Hastaların Sosyoekonomik, Kültürel Durumları ve Beslenme Düzeyleri. 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kong.S:15 (1988)

2. Erden,S.,Şakar,Ş.,Koç,Z.,Karagöz,F.,Çakır,H.,Gelincik,A.,Özdener,L.:Poliklinik Hastalarında B12 Eksikliği ve Özellikleri,9.Ulusal İç Hastalıkları Kongre Kitabı (2007)

3. Koç,Z.:Obezitenin Tedavisinin Başarısında Ekip Yaklaşımı.2002 Obezite Kongresi(2002).

4. Koç,Z.:Sağlıklı Beslenme ve Obezite-Kronik Böbrek Hastalıklarının Gelişmesinde Obezite ve Metabolik Sendromun Etkisi .Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Trans- Plantasyon Hemşireliği Kongresi.(2007).

5. Koç,Z.:Periton Diyalizinde Beslenme.15.Ulusal Böbrek Hastalıkları,Diyaliz ve
Transplantasyon Hemşireleri Kongresi (2002).

6. Koç,Z.:Böbrek Yetmezliğinin Erken Döneminde Diyet ve Beslenme.Türkiye’de
Böbrek Hastalıkları Beslenme-Metabolizma II.Kongresi Kitabı (2004).

7. Öngün Yılmaz H., Topuzoğlu A., Açkurt F., Koç Z., Obez Bireylere Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Davranışına ve Kilo Vermeye Etkisi . Poster Sunum, 7. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi 2010, İstanbul

8. Keçeci N. Öngün Yılmaz H., Koç Z. Diabetik Hastaların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Poster Sunum, 8. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi 2012, Antalya

9. Öngün Yılmaz H., Koç Z., İnce N, Açkurt F., Beyhan Y. İstanbul’un Dört İlçesinde Aile Sağlığı Merkezlerine Müracaat Eden Kadınlarda Obezitenin Değerlendirilmesi. Sözel Sunum, 8. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi 2012, Antalya

10. Öngün Yılmaz H., İnce N., Beyhan Y., Koç Z. Nutrition on Heavy and Dangerous Employed Workers. Poster Sunum, IBAC The 3rd International Balkan Annual Conference, 2013, Bosnia and Herzegovina


11. Öztürk Y., Öngün Yılmaz H., Yıldırım Ç., Koç Z., Beyhan Y. Özel Bir İlköğretim Okulundaki 10-15 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. Sözel Sunum, TÜBİTAK MAM 4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi ve 3. SAFE Consortium Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi 2011, İstanbul

12. Ak G.Ş., Koç Z., Öngün Yılmaz H. Abdominal obezite ile insülin direnci arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi, Poster Sunum, 9.Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi 2014, Ankara7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1. Koç,Z.,Sever,M.Ş.:The Nutritions System for Kidney’s patients.Hand book.Baskıda

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Şentürk,S.,Altuğ,T., Koç,Z., Devrim, A.S.:Şişmanlığın Oluşumunda Psişik Faktörlerin Etkileri.Hemşirelik Bülteni Cilt:1 Sayı:1(1981).

2. Şentürk,S.,Koç,Z.,Devrim, A.S.:Beslenme Alışkanlıkları ve Şişmanlık.Hemşirelik Bülteni Sayı:4(1984).

3. Çağlayan,Ş.,Koç,Z.:Florance Nightıngle Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Beslenme Durumları ile Bazı Subklinik Olgular Arasındaki İlişki.Beslenme ve Diyet
Dergisi.13:67-76.(1984).

4. Koç,Z.,Devrim,A.S.:Obez Erişkin Diyabetiklerde (Tip2) Düşük Kalorili Diyetin Diabet
Regülasyonuna Etkisi.İst.Tıp Fak Mecmuası Cilt:49 Sayı:2 (1986).

5. Koç,Z.,Teko.,Ş.,Devrim, A.S.:İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları
Anabilim Dalı,Diyet Polikliniğine Başvuran Hastaların Demoğrafik Özellikleri.Hemşirelik
Bülteni.Cilt:1 Sayı:2 (1986).

6. Koç,Z.:Diyet ve Ekmek. Un Mamülleri Dünyası 2:5,12 (1993).

7. Koç,Z.,Tanrıber,G.,Teko,Ş.,Özbey,N.,Orhan,Y.:Obez Kadınlarda Santral ve Periferik Yağ
Toplanmasının Antropometrik ve Metabolik Parametreler Üzerine Etkisi.İst.Üni.İst.Tıp Fak
Mecmuası58:3,69 (1995).

8. Teko,Ş.,Koç,Z.,Özbey,N.,Orhan,Y.:Öglisemik Obez Hastalarda Akarbose Tedavisi.İst.Tıp.
Fakültesi Mecmuası,58:4,17 (1995).

9. Azezli,A.,Teko,Ş.,Koç,Z.,Özbey,N.,Aral,F.,Tanakol,R.,Molvalılar,S.,Sencer,E.:Kombine Hiperlipidemi Tedavisinde Gemfibrozil ve Lovastatin ile Gemfibrozil Sinvastatin
Kombinasyonlarının Karşılaştırılması,59:1,9 (1996).

10. Özbey,N.,Tanrıber,G.,Teko,Ş.,Koç,Z.,Orhan,Y.:Obez Kadınlarda Damar Basıncı ile
Antropometrik ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişki.İst.Üni.İstanbul Tıp Fakültesi
Mecmuası,59:1,34 (1996).

11. Özbey,N.,Ertan,N.,Teko,Ş.,Koç,Z.,Kayserilioğlu,A.,Molvalılar,S.,Orhan,Y.:Hemorrheo-
logıcal Parameters ın Obesıty. 7 th European Congress on obesıty.Spaın (1996).

12. Özbey ,N.,Teko,Ş.,Koç,Z.,Orhan,Y.,Tanrıber,G.: Santral Obezite ve Metabolik Anabo-
liler:Plurimetabolik Sendrom (Sendrom X).Hipokrat Sağlık Dergisi. 47:27.(1996).

13. Koç,Z.,Teko,Ş.,Özbey,N.,Orhan,Y.:Hiperkolesterolomi ve Hiperlipideminin Diyet Teda-
visinde Buğday Ruşeyminin Etkisi,Hipokrat Sağlık Dergisi,51,50 (1996).

14. Koç,Z.:Vegeterian Beslenme.Hipokrat Sağlık Dergisi.51,55 (1996).

15. Koç,Z.:Diyaliz Hastalarında Beslenme Durum Değerlendirilmesi.Türkiye’de Kronik
Böbrek Yetmezliği ve Beslenme Sempozyum Toplantı Kitabı (2003).

16. Koç,Z.:Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme.Türk Nefroloji Derneği Kış Okulu
(2004).

17. Koç,Z.,Çolak,N.,Boztepe,H.: Sağlıklı Beslenme ve Obezite .İ.Ü.İst.Tıp Fakültesi
Hasta Okulları.


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Öngün Yılmaz H., Koç Z., İnce N, Açkurt F., Beyhan Y. İstanbul’un Dört İlçesinde Aile Sağlığı Merkezlerine Müracaat Eden Kadınlarda Obezitenin Değerlendirilmesi. Sözel Sunum, 8. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi 2012, Antalya

2. Koç Z, Sarıkaya M, Ergüden B, İpek K, Yılmaz H, Kalsiyum mineralinin hiperlipidemi üzerine etkisi, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul


3. Koç Z, Barış O, İpek K, Ergüden B, Yılmaz K, Yetişkin obez kadınların kalsiyum tüketim düzeyleri ile bazı parametrelerin karşılaştırılması, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul

4. Koç Z, Karslı H, Yılmaz K, İpek K, Ergüden B, Obez bireylerde benlik saygısı, beden algısı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul


5. Koç Z, Kazan S, Ergüden B, Yılmaz K, İpek, Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı alan yetişkin bireylerin beslenme durumları ile HbA1c düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul

6. Koç Z, Boral N, İpek K, Yılmaz K, Ergüden B, Obez ev kadınlarında insülin direnci, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul

7. Koç Z, Çetin D, Yi̇lmaz K, Ergüden B, İpek K,Obez bireylerde benlik saygısı ve beden algısının değerlendirilmesi, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul


8. Keçeci N. Öngün Yılmaz H., Koç Z. Diabetik Hastaların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Poster Sunum, 8. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi 2012, Antalya

9. Öztürk Y., Öngün Yılmaz H., Yıldırım Ç., Koç Z., Beyhan Y. Özel Bir İlköğretim Okulundaki 10-15 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. Sözel Sunum, TÜBİTAK MAM 4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi ve 3. SAFE Consortium Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi 2011, İstanbul

10. Öngün Yılmaz H., Koç Z., İnce N, Açkurt F., Beyhan Y. İstanbul’un Dört İlçesinde Aile Sağlığı Merkezlerine Müracaat Eden Kadınlarda Obezitenin Değerlendirilmesi. Poster Sunum, 15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2012, Bursa

11. Mohaç G., Beyhan Y., Koç Z., Öngün Yılmaz H. İstanbul’da Bir Hastaneye Obezite Nedeniyle Başvuran Okul Çağı Çocukları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma. Poster Sunum, Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2011, Ankara

12. Coşkun B., Koç Z., Açkurt F., Öngün Yılmaz H. İstanbul’da Bir Üniversitede Öğretim Elemanlarının Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Poster Sunum, Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2011, Ankara

13. Özsan D., KoÇ Z., Beyhan Y., Öngün Yılmaz H. İstanbul’da Bir Diyaliz Merkezinde Hemodiyalize Giren Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması. Poster Sunum, Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 2011, Ankara

14. Öngün Yılmaz H., Topuzoğlu A., Açkurt F., Koç Z., Obez Bireylere Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Davranışına ve Kilo Vermeye Etkisi . Poster Sunum, 7. Uluslararası Beslenme Ve Diyetetik Kongresi 2010, İstanbul

7.7. Diğer yayınlar (Kitaplar)

1. Özerson (Koç ),Z ;’’ Diyaliz ve Beslenme Yönetimi ‘’ Hemşiler ve Teknikerler İçin Diyaliz
İlke ve Teknikleri Kitabında bölüm ,Akademisyen Tıp Kitabevi (2015 )

2. Koç,Z:Diyaliz Hastalarında Beslenme,Ömür matbaa (2008)

3. Koç,Z.,Sever,M.Ş.:Kronik Böbrek Yetersizliğinde Beslenme III.Baskı (2001).

4. Koç,Z..Sever,M.Ş.:Diyaliz Hastalarında Beslenme.III. Baskı (2001).

5. Koç,Z.,Sever,M.Ş.:Böbrek Nakilli Hastalarında Beslenme.III. Baskı (2001).

6. Koç,Z.,Sever,M.Ş.: Böbrek Hastaları için Diyet El Kitabı.II. Baskı(1998).

7. Teko,Ş.,Koç,Z.: Antiaterojenik Diyet Örnekleri, Hiperlipidemiler ve Tedavisi,İ.Ü Basımevi (1993).