Beslenme ve Diyetetik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Beslenme ve Diyetetik
Uzman KÜBRA YILMAZ
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 13.09.1990
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
0 212 924 24 44 Dahili: 2733
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, 2009-2013
YÜKSEK LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, 2013-2015
DOKTORA
:
Okan Üniversitesi , Beslenme ve Diyetetik , 2016-
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Uzman Beslenme ve Diyetetik Haliç Üniversitesi 2013-2014/ Güz
Öğretim Görevlisi Beslenme ve Diyetetik Haliç Üniversitesi 2016-2017 / Bahar

BES304 Yiyecek Sistemleri Yönetimi II
BES401 Beslenme Semineri I
BES402 Beslenme Semineri II
BES498 Bitirme Projesi
Yayın Listesi
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Yılmaz H.K., Beyhan Y., Derya K., Okul Öncesi Çocukların Beslenme Alışkanlıkları ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları İlişkisinin Saptanması Poster Sunumu, I. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, 2015.
Yağçı Y.E., Özerson Z., Yılmaz H.K., Derya K., Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Polikliniğine Gelen Yetişkin Obezlerin Besin Destekleri Kullanım Sıklığı Poster Sunumu, I. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul 2015.
Atay MA., Öngün Yılmaz H., Yılmaz H.K., Derya K., Okul Öncesi Çocuklarda Sık Görülen Beslenme Sorunlarının Değerlendirilmesi Poster Sunumu, I. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, 2015.
Akbaş G.Z., Açkurt F., Yılmaz H.K., Derya K., Beden Kitle İndeksi 25'in Üzerinde Olan Bireylerin Diyetetik ve Diyabetik Ürün Kullanım Durumları ve Bilgi Düzeylerinin Saptanması Poster Sunumu, I. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, 2015.
Derya K., Beyhan Y., Yılmaz H.K., Kreş Çocuklarının Beslenme Durumunun Saptanması ve Kreş Menülerinin Değerlendirilmesi Poster Sunumu, I. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, 2015.
Güçlü A. S., Derya İpek K., Öngün Yılmaz H., Yılmaz H.K., Gebelerin Trimesterlerine Göre Demir ve Folikasit Düzeylerinin Belirlenmesi Poster Sunumu, “ilk 1000 gün” Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 2016.

Kaya G.E., Derya İpek K., Öngün Yılmaz H., Yılmaz H.K., Özel Bir Hastanede Gebe Kadınların Beslenme Durumları İle Anne Sütü Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Poster Sunum, ‘’’İlk 1000gün’’ Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 2016.

Koç Z. , Karslı H. , Yılmaz H.K. , Derya ipek K. , Ergüden B. , Obez Bireylerde Benlik Saygısı, Beden Algısı Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Poster Sunumu, 7. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, 2016

Koç Z. , Kazan S. , Ergüden B. ,Yılmaz H.K. , Derya ipek K. , Tip 2 Diabetes Mellitus Tanısı Alan Yetişkin Bireylerin Beslenme Durumları İle HBA1C Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Saptanması Poster Sunumu, 7. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, 2016
Koç Z. ,Barış O. , Derya İpek K. ,Ergüden B. , Yılmaz H.K. , Yetişkin Obez Kadınların Kalsiyum Tüketim Düzeyleri ile Bazı Parametrelerin Karşılaştırılması Poster Sunumu, 7. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, 2016

Koç Z. , Boral N. , Derya ipek K. , Yılmaz H.K. , Ergüden B. Kalsiyum Mineralinin Hiperlipidemi Üzerine Etkisi Poster Sunumu, 7. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, 2016Koç Z. , Sarıkaya M., Ergüden B. , Derya ipek K. , Yılmaz H.K. , Obez Ev Kadınlarında İnsülin Direnci Poster Sunumu, 7. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, 2016

Koç Z. , Çetin D. , Yılmaz H.K., Ergüden B. , , Derya ipek K. , Obez Bireylerde Benlik Saygısı ve Beden Algısının Değerlendirilmesi Poster Sunumu, 7. Ulusal Obezite Kongresi, İstanbul, 2016

7.6 Diğer Yayınlar