Beslenme ve Diyetetik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Beslenme ve Diyetetik
Öğr.Gör. ÇİĞDEM YILDIRIM
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ : 08.11.1985
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, KİMYA, 2004-2008
YÜKSEK LİSANS
:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORGANİK KİMYA, 2009-2011
DOKTORA
:
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, GIDA MÜHENDİSLİĞİ, 2014-Devam ediyor
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Kimyagerler Derneği
İŞ TECRÜBELERİ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bologna Eşgüdüm Koordinatörü 2012-Halen
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkan Yardımcısı 2017-

Temel Kimya Lab. A Grubu
Temel Kimya B grubu
Besin Kimyası I
Besin Kimyası I Lab. A Grubu
Besin Kimyası II Lab. B Grubu
Beslenme
Elektif Stajı I
Genel Kimya
Beslenme Semineri I
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Faz Transfer Katalizörlerinin Sentezi ve Uygulamaları, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü’nün 29-01-02-KAP02 numaralı projesi
Yayın Listesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Öngün Yılmaz, H., Özyıldırım B.A., Açkurt F., İnce, N., Yıldırım Ç., Özay, İ. 2014, Determination of Overwight and Obesity Assesment of Assosciated Factors and Nutritionl Status in Women Aged 31-50 in four Residental Centers of İstanbul., DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırma Dergisi, 1 (1), 13-26.
Yıldırım, Ç., Yolaçan, Ç., Aydoğan, F. 2012, Synthesis of α-aminonitriles catalyzed by montmorillonite K10 in the presence of dicationic phosphonium salt in water under ultrasonic effect, Turk J Chem 36 (2012) , 101 – 109.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Öztürk Y., Öngün Yılmaz H., Yıldırım Ç. 2011, Koç Z., Beyhan Y. Özel Bir İlköğretim Okulundaki 10-15 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. Sözel Sunum, Tübitak MAM 4. Uluslararası Gıda ve Beslenme Kongresi ve 3. SAFE Consortium Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi, İstanbul.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bozkurt, F., Yılmaz, M.T. ve Yıldırım, Ç. (2016). Effect of curcumin nanoparticles on oxidative stability of sunflower oil-in-water emulsions, 19th International Sunflower Conference, 29 Mayıs-3 Hazıran, Edirne (Sözel Bildiri)
Karakoç, İ.M, Yıldırım, Ç., Özay, İ. 2015, 18-25 Yaş Arası Bireylerin Su Tüketim Durumu ve Sağlık ile İlişkisinin Saptanması, 5. Gıda Güvenliği Kongresi, 7-8 Mayıs, İstanbul.
Özay, İ., Tiryaki, İ., Yıldırım, Ç., Açkurt, F. 2015, Light Gıdaların Sağlıklı Beslenmedeki Yerinin Üniversite Öğrencilerinde Değerlendirilmesi, 5. Gıda Güvenliği Kongresi, 7-8 Mayıs, İstanbul.
Kılınç Doğan, G., Yıldırım, Ç. 2015, Besi Çiftiği ve Gezen Tavukların Yumurtalarının Protein ve Yağ Düzeylerinin Değerlendirilmesi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
Özay, İ., Yıldırım, Ç., Şafak, M. ve Açkurt, F. 2015, Sağlık Çalışanlarının Fonksiyonel Besinlere Yönelik Bilgi, Tutum Ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
Özay, İ., Yıldırım, Ç., Kaya, E. ve Öngün Yılmaz, H. 2015, İstanbul’da Bir Kamu Hastanesine Başvuran Gebelerin Kafein Alımlarının Trimesterlerine Göre Değerlendirilmesi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
Özay, İ., Yıldırım, Ç. ve Alifakioğlu, B. 2015, 18-25 Yaş Üniversite Öğrencilerinin Hayvansal Protein Tüketim Alışkanlıkları ve Yüksek Proteinli Diyetlerin Kilo Kaybına Etkisi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
Özay, İ., Yıldırım, Ç., Geçgil, E., Garipağaoğlu, M. ve Öngün Yılmaz, H. 2015, 14-18 Yaş Grubu Metabolik Sendromlu Çocuklarda Beslenme Alışkanlıklarının Ilgili Risk Faktörleri Üzerine Etkisi, 1. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 16-18 Nisan, İstanbul.
Süeda, K., Özay, İ. ve Yıldırım, Ç. 2014, Yazılı ve Görsel Basında Yer Alan Sağlıklı Beslenme ile ilgili Gıda Reklamlarının ve Yayınlarının Kadınların Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Seçimi Üzerine Etkileri, IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 2-5 Nisan, Ankara.