Beslenme ve Diyetetik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Beslenme ve Diyetetik
Arş.Gör. BERRAK ERGÜDEN
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Beslenme ve Diyetetik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 10.12.1992
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah.İmrahor Cad.No:82 Beyoğlu-İSTANBUL
TEL
:
: 02129242444 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Selçuk Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, 2015
YÜKSEK LİSANS
:
Haliç Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, Devam etmekte
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
Yayın Listesi
1.Koç Z, Sarıkaya M, Ergüden B, İpek K, Yılmaz H, Kalsiyum mineralinin hiperlipidemi üzerine etkisi, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul

2.Koç Z, Barış O, İpek K, Ergüden B, Yılmaz K, Yetişkin obez kadınların kalsiyum tüketim düzeyleri ile bazı parametrelerin karşılaştırılması, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul

3.Koç Z, Karslı H, Yılmaz K, İpek K, Ergüden B, Obez bireylerde benlik saygısı, beden algısı ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul

4.Koç Z, Kazan S, Ergüden B, Yılmaz K, İpek, Tip 2 Diabetes Mellitus tanısı alan yetişkin bireylerin beslenme durumları ile HbA1c düzeyleri arasındaki ilişkinin saptanması, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul

5.Koç Z, Boral N, İpek K, Yılmaz K, Ergüden B, Obez ev kadınlarında insülin direnci, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul

6.Koç Z, Çetin D, Yi̇lmaz K, Ergüden B, İpek K,Obez bireylerde benlik saygısı ve beden algısının değerlendirilmesi, Poster Sunum 7. Ulusal Obezite Kongresi,2016, İstanbul