Hemşirelik
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Lütfen Seçiniz
Hemşirelik
Arş.Gör. TUĞBA ALTINSOY
Hemşirelik Yüksekokulu / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 01.01.1985
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
Yayın Listesi
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

2007 Erbil N., Sayan B., Altınsoy T., Akçay M., Üniversite Gençliğinde Üreme Belirlenmesi. 5. Uluslar arası Üreme Sağlığı Kongresi ve Aile Planlaması Kongresi Kongre Kitabı, Poster Bildiri-75, S. 333-334, Swiss Otel Ankara19-27 Nisan 2007)

2007,Erbil N. Sayan B. Altınsoy T.,Sağra S. Kadınların Kondon Yöntemlei Ve Aile Planlaması Hizmetlerininden Menuniyetinin Belirlenmesi 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’’ Bildiri Özet Kitabı, Poster Bildiri, P-076, İstanbul Üniversitesi FNHF, İstanbul, Türkiye 26-29 Haziran 2007