Spor Yöneticiliği
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Spor Yöneticiliği
Arş.Gör. DUYGU KARADAĞ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
: