Üniversitemiz
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Kalite Politikası Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Haliç’in zengin kültürel mirasından ilham alarak, evrensel bilim, sanat ve sporda söz sahibi olmaktır.

VİZYONUMUZ

Altın Boynuzun temsil ettiği köklü geçmiş ve kültürel mirasın farkındalığı ile eğitim,  öğretim,  araştırma ve topluma  hizmet alanlarında   Türkiye’nin  önde  gelen   üniversitelerinden  biri olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

• Özgür ve Özerk Yaklaşım 
• Yerellik ve Evrensel
• Anadilde Nitelikli Eğitim

KALİTE POLİTİKAMIZ

Altın Boynuz’un temsil ettiği köklü geçmiş ve zengin kültürel mirasımızdan güç alarak; eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında mükemmelliği hedefleyen “Kalite Odaklı” çalışma anlayışını esas almaktayız.

Bu amaca uygun olarak Kalite Politikamız;
  • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın mevzuat çerçevesinde memnuniyetini sağlayan,
  • Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim ve öğretim standartları ve ilgili mevzuat şartlarına uygun olarak yürüten,
  • Araştırma – Geliştirme faaliyetlerini destekleyen ve proje çıktılarını toplumun yararına sunan,
  • Tüm faaliyetlerini katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir olarak kamuoyuna açık yürüten, bir kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve sürekliliğini sağlamaktır.