Üniversitemiz
 • HIZLI ERİŞİM
 • EN
 • captcha captcha

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik

Genel Sekreter
Av. İbrahim YETER

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, 1986-1993 yıllarında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 1993-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde çalışmış, 23.08.2010 tarihinde İstanbul Üniversitesinden emekliye ayrılmıştır. Bir süre (2011-2016) serbest avukatlık yapmıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 12.05.2016 tarihli ve 9-246 sayılı kararıyla, Haliç Üniversitesi Yönetimi Garantör İstanbul Üniversitesine devredilmiş ve 13.05.2016 tarihinde Haliç Üniversitesi Genel Sekreter olarak atanmıştır.


Genel Sekreter Yardımcısı
Mustafa Kılıçaslan

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi Maliye bölümü mezunu olup, İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

20 yılı aşkın süredir çeşitli vakıf yükseköğretim kurumlarında Daire Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Rektör Danışmanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev almıştır.

Eylül 2017 tarihinden itibaren Üniversitemiz bünyesinde Genel Sekreter Yardımcılığı ile vekaleten Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Ahmet Fatih Karakuş Işık, Ses ve Görüntü Sistemleri Teknikeri
Burak Albaz Donanım ve Teknik Hizmetler Ekip Şefi
Engin Erdoğan Ağ ve Sistem Yönetim Ekip Şefi
Fatih Çırak Donanım ve Teknik Hizmetler Teknikeri
Fatih Dağıstan Donanım ve Teknik Hizmetler Teknikeri
Fikret Çağlar Yazılım Uzmanı
Gökhan Kaymaz Donanım ve Teknik Hizmetler Teknikeri
Hüseyin Çınar Yazılım Uzmanı
Murat Demirci Donanım ve Teknik Hizmetler Teknikeri
Rıdvan Ulupınar Donanım ve Teknik Hizmetler Teknikeri
Selçuk Kurt Işık, Ses ve Görüntü Sistemleri Teknikeri
Soner Gündüz Işık, Ses ve Görüntü Sistemleri Şefi
Taner Çort Ağ ve Sistem Yönetim Uzmanı
Tuncay Kaplan Ağ ve Sistem Yönetim Uzmanı 
 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Mehmet Fatih Dönmez Destek Hizmetleri Daire Başkanı Vekili 
Ahmet AY Fotokopi Memuru

 
Yapı İşleri ve Teknik
Yavuz Erdoğan Yapı İşleri Birim Şefi
 
Ulaştırma
Mustafa Parlak Merkez Garaj Amiri
 
İdari İşler
Yalçın Bal İdari İşler Şefi
Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği
Erol BULUT Avukat 

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Ercan CİHANGİROĞLU İnsan Kaynakları Müdürü 
Nurten Furuncu İnsan Kaynakları Birimi Şefi
Sabri Yenen İnsan Kaynakları Memur
Ramazan Sancak İnsan Kaynakları Memur
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı
Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı

Mustafa KILIÇASLAN Kurumsal İletişim Daire Başkan Vekili
Murat ERDEMİR Kurumsal İletişim Müdürü


Ömer Rasim ŞİŞMAN 
Kurumsal İletişim Uzmanı
Ayşin Deniz PAMUK Grafik Tasarım Uzmanı
Ersin TOZOĞLU Görsel Medya Uzmanı
Merve SAYGI Grafik Tasarım Uzmanı
Özge KARADAĞ Web Tasarım ve Uygulama Uzmanı
Şenay ŞENAKAR AY Sosyal Medya İlişkileri Uzmanı


Kurumsal İletişim Tanıtım

Sezai ARTAR Kurumsal İletişim Tanıtım Birim Sorumlusu 
İhsan HEKİMOĞLU Kurumsal İletişim Tanıtım Uzmanı


 


 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Alperen ABDİOĞLU Kütüphane ve Dokümantasyon Şefi
Sema Yılmaz TAŞCI Okuyucu Hizmetleri Memuru
Kadir Arslan Raf Hizmetleri Memuru
Emrah Düzcü Raf Hizmetleri Memuru
Mali İşler Daire Başkanlığı
Mali İşler Daire Başkanlığı
Mustafa Kılıçaslan Mali İşler Daire Başkan Vekili

Genel Muhasebe
Nurhan Demirkol Muhasebe Müdürü
Gülşah Fıçıcıoğlu Gölcü Muhasebe Şefi
Rukiye Bircan Muhasebe Memuru

Finans
Kenan Yıldırım Finans Görevlisi
Gülşah Aytürk Finans Memuru
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Ahmet Yolcu - Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Sedef Menzi - Şef

 
Öğrenci İşleri - ogrencihizmetleri@halic.edu.tr
Cem Alaçamlı Öğrenci İşleri Şefi
Ayşe Yeşil Özarabacı Öğrenci İşleri Uzmanı
Berna Yıldız Taslak Öğrenci İşleri Görevlisi
Burak Saygı Öğrenci Otomasyon Sistemi Sorumlusu
Gülseren Demirel Öğrenci İşleri Uzmanı
Sevginar Sever Öğrenci İşleri Görevlisi
 
Öğrenci Muhasebesi - ogrencimuhasebesi@halic.edu.tr
Ali Aktürk Öğrenci Muhasebe Şefi
Burak Nişancı Öğrenci Muhasebesi Görevlisi
Ömer Faruk Bahşi Öğrenci Muhasebesi Görevlisi
Elif Tavman - Öğrenci Muhasebesi Görevlisi
Gözde Özel Öğrenci Muhasebesi Görevlisi
Çağrı Merkezi
Hacer Doğan Tolun Çağrı Merkezi Yöneticisi
Zeynep Şule Karluva Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği Görevlisi
Nurten Curebal Arı Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği Görevlisi
Gökhan Yurdakul Çağrı Merkezi Müşteri Temsilciliği Görevlisi
Burcu YILDIZ Müşteri Temsilciliği Görevlisi

 
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Şehbal Gündoğdu Özel Kalem 
Nurdan Acar Özel Kalem 
Satın Alma Daire Başkanlığı

Satın Alma Daire Başkanı
Mehmet Fatih Dönmez;

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi- Ekonometri bölümünde tamamlamıştır. İş hayatı, ‘’11.1993-07.2010’’ yılları arasında Koç Grubu şirketlerinden olan Arçelik A.Ş, Beko A.Ş ve Akpa A.Ş ‘de çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. Eylül 2016 tarihinden itibaren Haliç Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Aldığı sertifikalar; Finansal Tabloların Analizi- KOÇ YÖNDER, Öz değerlendirme Eğitimi-BEKO, Pozitif Düşünme- İDEA

Satın Alma Daire Başkanlığının Görevi

 • Satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak,  yazışmaları hazırlamak,  komisyon başkanına bilgi vermek,
 • Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak, Yönetimin onayına sunmak,
 • Onay belgesi, yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek,
 • Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmek,
 • İhale komisyonu oluşturmak,
 • Satın alma ile ilgili komisyon kararlarını hazırlamak,
 • İhale sonucu işlemleri hazırlamak ve yapmak,
 • Alınan malzemelerin Teslim Tutanak Komisyonu ve sürecin tamamlanmasını sağlamak,
 • Yönetimin talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak ve doküman hazırlamak,
 • Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,
 • İdari birimlerinden gelen istekler doğrultusunda araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemleri ile ilgili evrakları hazırlamak,
 • Alınan mal ve hizmetlerin faturalarını kontrol etmek ve muhasebeye ulaştırmak,

Anıl Alpsoy Satın alma Uzmanı
Fatih Ener Satın Alma ve Ayniyat Memuru
Yahya Kaan Satın Alma Memuru

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Evrim Ceren Dereli Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Yüksek Lisans Eğitimini   Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde (MBA)  tamamlamıştır. Tez konusu “Markalı Ürünlerin Pazarlanması ve Bir Uygulama Araştırması”dır.

 12 senedir Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı alanında çalışmaktadır.

Daire  Başkanlığı Sorumluluk Alanı;

Haliç Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar yapabilmelerini, yeni ilgi alanları kazanmalarını, birlikte çalışma, dinleme ve eğlenme alışkanlıkları edinerek yetenekli ve kişilikli bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Üniversitenin öğrenci, akademik ve idari personelinin faydalandığı yemekhanenin denetimini sağlamak,

Üniversitemizin Engelli Öğrenci Birimi çalışmalarının takip edilmesi,

Üniversiteye açılacak stantlara ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilerek takibinin yapılmasını sağlamak.

Sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde gerekli olduğunda kokteyl ve özel yemek hazırlığı yapılmasını sağlamak.

Üniversite birimlerinden gelen kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili talepleri değerlendirmek.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlere ilişkin salon tahsislerinin takibini ve organizasyonunun yapılmasını sağlamak.

Üniversitenin açılış, mezuniyet törenleri ve bahar şenlikleri vb. organizasyonlarının yapılmasını sağlamak.

Üniversitenin sportif faaliyetlerine ilişkin her türlü yazışma, tahakkuk işlemlerinin (yolluk, yevmiye vb.) yerine getirilmesini ve sportif faaliyetlere ilişkin alan tahsislerinin takibi ve organizasyonunun yapılmasını sağlamak.

Üniversite bünyesinde bulunan revirlerin uygun koşullarda sağlık hizmeti vermesini sağlamak

Öğrenci Kulüpleri aracılığı ile öğrencilerin sosyal sportif ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak

Öğrencilerin güvenli koşullarda konaklamalarını sağlayacak yurtlar ile ilişkiler kurmak

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları içerisindedir.

Yemekhane Hizmetleri
Fatih Demirel Yemekhane Görevlisi
Yunus Toptaş Yemekhane Görevlisi

Sağlık Hizmetleri
Münevver Sevindik Aslan Hemşire
Gizem Yılmaz Hemşire
Sadiye Şentürk Çavuş Hemşire

Psikolojik Danışma Merkezi
Hazal Özcan Psikolog Danışman
Sekreterlik Birimi
Aylin Sucu Fen Bilimleri - Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri
Ayşe Sinem Erkartal Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri
Samet Buyan Konservatuvar Müdürlüğü Sekreteri Müdürlük Sekreteri
Fatma Sınmaz Mazlum Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri
Cemal Balcı Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri 
Gülüzar Karakuş Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Sekreteri Fakülte Sekreteri 
Handan Gezer Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Sekreteri 
Melis Gözde Saygı Meslek Yüksekokulu Vekil Yüksekokul Sekreteri
Pınar Akdeniz Tıp Fakültesi Vekil Fakülte Sekreteri 
Serkan Uzun Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sekreteri
Serpil Polat Mimarlık Fakültesi Vekil Fakülte Sekreteri 
Sevcan Kılıç Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri
Sevcan Yıldırım Dışlık İşletme Fakültesi İşletme Bölüm Sekreteri + İşletme Sekreter Yardımcısı
Tuğba Canatan Erez Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri
Tuğba Hatice Doğan Sosyal Bilimler Enstitüsü Vekil Enstitü Sekreteri
Günay Korucu İşletme Fakültesi Vekil Fakülte Sekreteri
Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı
Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı
Dr. Öğretim Üyesi Özlem Atan
Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı

Lisans Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği (Management Engineering) bölümünde yapmıştır. Bitirme Tezi; “Primli Ücret Sistemleri ve Özköseoğlu A.Ş.’de Bir Uygulama”dır.

2. Lisans Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Business Administration Bölümünde tamamlamıştır. Uzmanlık Alanı; Management and Marketing’dir.

Boğaziçi Üniversitesi YADYOK (Yabancı Diller Yüksek Okulu)’da 1 yıl süreyle İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlanmıştır.

Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde yapmıştır. Tez konusu; “Bankacılık Sektöründe Yöneten ve Yöneticilerin İş Tatmini ve Motivasyonu Üzerine Bir Araştırma”dır. Yüksek Lisansını Birincilikle tamamlamış ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Doktora Programına Onur öğrencisi olarak sınavsız kabul edilmiştir. İstanbul Teknik Üniversites, Boğaziçi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde Management & Organization alanında Doktora derslerini tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi Management & Organization bölümünde “Entelektüel Sermayenin Verimlilik, Etkenlik ve Ekonomiklik Bağlamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma”  adlı Doktora Tezini vermiştir.

Akademik kariyerine dereceyle mezun olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünde başlamış ve burada 7 yıl Öğretim Elemanı olarak görev yapmıştır. Bu esnada Üniversite – Sanayi İşbirliğine yönelik birçok projede araştırmacı ve yönetici olarak görev almıştır.

Özel sektör tecrübesini geliştirmek amacıyla Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi Bosch & Siemens Home Appliances Group’ta yaklaşık beş yıl İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Sonrasında birçok Ulusal ve Uluslararası şirketlerde (Koç Holding, Sabancı Holding, Eczacıbaşı Holding, Toprak Holding, Polat Holding, JTI (Japan Tobacco International), İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi vb.) yönetim, kalite, insan kaynakları alanlarında üst düzey yönetici danışmanlıkları / eğitimler ve çok sayıda proje yöneticiliği yapmıştır. Beyoğlu Belediyesi’nde Yerel – Sivil Güç Birliği’nde Haliç Üniversitesini temsilen yaklaşık 10 yıldır Kadın Kurulu Başkanlığı, Turizm Kurulu Başkanlığı ve halen Eğitim Kurulu Başkanlığı ile Yürütme Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Bu esnada bir çok proje ve eğitim çalışması yürütmüştür.

BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği), EMCC (European Mentoring and Coaching Counsey) ve PERYÖN ( Personel Yönetimi Derneği) üyesidir ve bağlantılı çeşitli görevler yönetmektedir.

Haliç Üniversitesi’nde Stratejik Yönetim, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetimde Güncel Gelişmeler, Toplam Kalite Yönetimi, İnovasyon Yönetimi, İleri Yönetim ve Organizasyon Teorileri vb. derslerini vermektedir.

İstanbul Üniversitesi’nde Stratejik Yönetim, Yönetimde Güncel Yaklaşımlar ve Teknoloji Yönetimi derslerini vermektedir.

Kadir Has Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Beykent Üniversitesi vb. üniversitelerde DSÜ olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir.

Çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora tezi yönetmektedir ve çok sayıda makale, bildiri, kitap ve yayın çalışmaları bulunmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Daire Başkanlığı Çalışmaları ve Sorumluluk Alanları:

 • 2018 – 2022 Haliç Üniversitesi Stratejik Planlamasının hazırlanması, yönetimi, uygulanması, sürdürülmesi ve izlenmesi,
 • 2017 Kurum İç Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması,
 • İç ve Dış Paydaş Anketlerinin hazırlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,
 • Akademik Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirme ve İzlenmesi,
 • Proje koordinatörlüğü çalışmalarının yürütülmesi,
 • Topluma hizmete dönük proje, program ve etkinlikler yapılması,
 • Öncelikle Haliç vadisinde bulunan belediyeler, mülki idareler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Kurum aidiyetini güçlendirici ve personelin donanımını arttırıcı çalışmalar yapılması,
 • Sektörde Eğitim çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sürekli Eğitim Merkezi çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Kariyer Merkezi çalışmaları.

Strateji ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı
Aslı Erdoğdu 

Kariyer Merkezi Müdürlüğü
Fatih Cetiz Kariyer Merkezi Müdürü D:1473 fatihcetiz@halic.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Ofis Direktörlüğü
Uluslararası İlişkiler Ofis Direktörlüğü
Hüsnü Ayhan Avcı Uluslararası İlişkiler Ofisi Daire Başkanı
Cemre Paftalı Uluslararası İlişkiler Uzmanı ​

Yazı İşleri Şefliği
Yazı İşleri Şefliği
Gülcan Yıldırım Akdağ Yazı İşleri Şefi
Sevinç Mısırlı Yazı İşleri Memuru
Nurcan Ay Çatalkaya Akademik Kadro Özlük İşleri Uzmanı
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Güliz Alkım Güneş Uzaktan Eğitim Koordinatörü
Zeynep Turan Katırcı Uzaktan Eğitim Personeli