Öğrenci Kabulü

ADAY ÖĞRENCİ

Değişim Öğrencisi

Erasmus

Öğrenci Değişim Programları Erasmus yurt dışındaki üniversiteler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak seminer ve konferans düzenlenmesi, ortak ders ve çok disiplinli etkinliklerin düzenlenmesi gibi çeşitli aktiviteleri içermektedir. Öğrenci Değişim Programları’na katılmak isteyen öğrenciler genel not ortalamaları, dil sınavı başarıları ve özgeçmişlerine göre değerlendirilip tercih ettikleri üniversitelere yerleştirilmektedirler.
 
Öğrenci Değişim Programları kapsamında bir dönem yurt dışına eğitim almaya giden öğrencilerimiz, gittikleri eğitim kurumunda anlaşmamız gereği hiçbir eğitim ücreti ödememekle birlikte sadece Haliç Üniversitesi’nin eğitim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Programlardan faydalanan öğrencilerimiz, eğitim almak için gittikleri ülke ve kurumda yurt, seyahat masrafları, yaşam masrafları ve vize masraflarını kendi bütçelerinden karşılamak durumundadırlar. Üniversitemizin ikili anlaşma imzalamış olduğu üniversitelerin isimlerini ve anlaşma detaylarını
aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

Güncel liste için http://international.halic.edu.tr/en/bilateral_agreements.aspx adresini ziyaret
edebilirsiniz.
 
Üniversitemiz bölümlerinin İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda ve İskandinav ülkelerinin de yer aldığı 24 farklı Avrupa Birliği ülkesinden toplam 172 Erasmus anlaşması bulunmaktadır. Erasmus Programı kapsamında Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelere gidebilen öğrenciler eğitim gördükleri dönem için öğrenim hibesi almaktadırlar. Bu hibe gittikleri ülkelerde öğrencilerin masraflarını önemli ölçüde karşılamaktadır.
 
Buna ek olarak üniversitemiz Erasmus+ Programı kapsamında Staj Hareketliliği faaliyeti gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda özellikle Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz için yaz stajı anlaşmaları imzalanmıştır. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu dışında kalan bölümlerimizdeki öğrencilerimiz, Avrupa’da bulunan şirketlere yönlendirilmektedir.

Yaz Okulu

Üniversitemiz her akademik yıl yaz döneminde Malta’da anlaşmalı olduğu Dil Okullarında öğrencilerimize İngilizce öğrenmeye yönelik kurslar açmaktadır. Öğrenciler dört ya da sekiz hafta süre ile hafta içi her gün bu program dahilinde İngilizce eğitimi alırlar. Program ile ilgili detaylı bilgiler her yıl Ocak ayı itibariyle Uluslararası Ofis web sayfasında duyurulmaktadır.