Başvuru Kabul
 • HIZLI ERİŞİM
 • EN
 • captcha captcha

Yatay Geçiş

 • Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel ağırlıklı not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
 • Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 • Yatay geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılır.

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL KOŞULLAR

 • 2017-2018 Bahar Döneminde Üniversitemizin Lisans Programlarına (Kıbrıs) Dahil Yurtdışından Öğrenci Kabulü Olmayacaktır.
 • Üniversitemizin Lisans Programlarına Sadece Merkezi Yerleştirme Puanı ile Başvuru Alınacaktır.
 • 2017-2018 Bahar Döneminde Önlisans Bölümlerine Hem Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Hem de Not Ortalamasına Göre Öğrenci Kabulü Olacaktır.
 • Önlisans Bölümlere Yurt Dışından Başvuruda bulunacak adaylar için geçerli olmak üzere;

“Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinde ilgili yılın ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan duyurulara göre işlem yapması gerekmektedir. 2015-2016 eğitim öğretim yılından itibaren yurtdışında yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan söz konusu yönetmelikleri şartlar ile birlikte başarı sırası aranan programlar için yukarıda açıklanan başarı sıralarını, başarı sırası aranmayan ve ÖSYS  Kılavuzunda öğrenci alınan programlar için ise Türkiye’ de ki ilgili programlara yerleşen en son öğrencinin almış olduğu puanı sağlaması gerekmektedir.”

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığının 12.08.2017 Tarihli yukarıda belirtilen yazısında bahsedildiği üzere;

Başvuruda bulanacak adayların not ortalaması GNO Min. 2,30 olmalıdır aynı zamanda Üniverisiteye giriş puanlarının da  başvurdukları bölümlerin ilgili yılda ki merkezi yerleştirme puan ve türlerine eşit ya da yüksek olması şartı ayrıca yıllara göre de başarı sıralaması şartı  aranacaktır. Bu adayların başvurularının değerlendirilebilmesi için bu iki koşulunda mutlaka sağlanması gerekmektedir.

 • Özel Yetenek İle Öğrenci Alan Bölümlerimize Yatay Geçiş İle Öğrenci Kabulü Olmayacaktır.

Başvurusu Kabul  Edilen Adayların Kayıtları İçin İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • ÖSYS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracaat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi (Okuduğu üniversitede halen kayıtlı olduğunu gösterdiğine dair)
 • Onaylı Transkript 2 Adet
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Aslı Gibidir veya Noter Onaylı Lise Diploması Fotokopisi
 • Hazırlık okuyan öğrenciler için hazırlık başarı durumunu gösterir belge. (Transkriptte mevcut ise gerek görülmemektedir)

NOT: Öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra fotoğraflarını öğrenci otomasyon sistemlerine giriş yaparak kendileri yükleyeceklerdir.

Yukarıda belirtilen belgelerin eksik yada yanlış olması halinde kesinlikle kayıt işlemi yapılmayacaktır

KURUMİÇİ (BÖLÜMLERARASI) YATAY GEÇİŞ:

Kurumiçi (Bölümlerarası) Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrencilerin Aşağıda Belirtilen Koşulları Yerine Getirmeleri Gerekir.

Üniversitemiz bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ:

Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekir.

Üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim yapılan bölümler /programlara diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapılacak bölüm/programların isimlerinin aynı olması veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az % 80 aynı olduğunun tespit edilmesi şartı aranır.

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği Üniversitemizdeki bölüm/programdan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu bölümlere yatay geçiş, hazırlık sınıfı okutulmayan bir bölüm veya programdan ise, Haliç Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nın yapacağı dil muafiyet ve yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Ulusal veya Uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından Üniversitenin belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelendirilmesi gerekir.

Yatay Geçiş Yönerge için lütfen tıklayınız.