Yönerge ve Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Ögretim Yönetmeliği
25 Eylül 2017 tarih ve 30191 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
25 Eylül 2017 tarih ve 30191 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yükseköğretim kurumlarinda önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arasi kredi transferi yapılmasi esaslarına ilişkin yönetmelik

Yatay Geçiş Yönetmelik - Ek Madde-1

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Haliç Üniversitesi Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
30/05/2012 tarih ve 28308 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Dikey Geçiş Yönetmeliği
 

YÖNERGELER

Haliç Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi
08.06.2017 tarih ve 2017/09-01 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Burs Yönergesi
30.05.2017 tarih ve 2017/08-02 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yaz Öğretim Yönergesi
30.05.2017 tarih ve 2017/08-01 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Öğrenci Danışmanlığı
Haliç Üniversitesi öğrenci danışmanliğı yönergesi

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Haliç Üniversitesi temel bilgi teknolojisi kullanımı eğitim-öğretim yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi
Haliç Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi

Hemşirelik Yüksek Okulu İnternlık ve Mezuniyet Projesi
Hemşirelik Yüksekokulu internlik ve mezuniyet projesi yönergesi

Bitirme Ödevi/Projesi Yönergesi
Haliç Üniversitesi Bitirme Ödevi/Projesi Yönergesi

Meslek Stajları Yönergesi
Haliç Üniversitesi Meslek Stajları Yönergesi

Kayıt Yenileme Yönergesi
Kayıt yenilemede uyulması gereken kurallar