Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru,Kayıt ve Kabul Yönergesi

Dayanak

Madde-1
Bu Yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 27.01.2010 tarih ve 384-3270-451 sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır.

Amaç ve Kapsam
Madde-2
Bu yönergenin amacı yabancı uyruklu öğrencilerin Haliç Üniversitesine başvuru, kayıt ve kabul koşullarını belirlemektir.

Başvurabilecek Adaylar
Madde-3
Adaylardan, lise son sınıfta veya mezun olmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. TC veya KKTC uyruklu veya çift uyruklu olup, uyruğundan birisi TC veya KKTC olanlardan, lise öğreniminin tamamını, KKTC hariç, yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 3. Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olanlar

başvurabilirler.

Geçerli Olan Sınavlar ve Puanlar
Madde-4
Adaylardan,

 1. YÖS Temel Öğrenim Beceri Testinden en az 40 puan almış olanlar,
 2. SAT Sınavından 1000 Toplam puan ve en az 500 Matematik puanı almış olanlar,
 3. GCE Sınavlarından en az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A düzeyinde (A level) olanlar,
 4. ACT Sınavında Matematik (MATH), Fen (Science Reasoning) ve Toplam (Composite) en az 21 puan alanlar,
 5. Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan notun ortalaması en az 90 olanlar,
 6. Lübnanda yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) Sınavlarında, Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 15 olanlar,
 7. Uluslararası bakalorya Diploması’na sahip ve diploma notu en az 28 olanlar,
 8. TUBİTAK’ın tanıdığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalya almış olanlar başvurabilirler.
 9. Yukarıda yazılı koşullara uymayan yabancı uyruklu adaylar, lise bitirme not ortalamasına göre üniversite tarafından yerleştirilebilir.

Not : YÖS ve SAT sınav sonuçları iki yıl geçerlidir.

Başvuru Belgeleri
Madde-5

 1. Aday tarafından doldurulmuş olan Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu,
 2. Lise Diploması veya Lise Diplomasının noter onaylı kopyası ve noter onaylı İngilizce veya Türkçe Tercümesi,
 3. Adayların Lise Diplomasının, Türk Liseleri diplomalarına denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim bakanlığından veya ülkesindeki Türkiye Büyük Elçiliğinden/Konsolosluğundan alınmış olan “Denklik Belgesi”,
 4. Resmi not durum belgesi (Transcript); Türkçe değilse Türkçeye çevrilmiş, noter onaylı kopyası,
 5. Başvuru için kullanılacak olan sınav sonuç belgesinin (YÖS, SAYI, GCE, ACT, Tawjihi, Baccalaurete Libanise, Abitur, International Baccalaureate ve benzerinin) aslı veya noter onaylı kopyası.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde-6
Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirmeleri, Haliç Üniversitesinin takdirine bağlıdır. Özel Yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı yönergesi ölçütlerine göre yapılır. YÖS sonucuna göre yerleştirilen öğrencilerde Türkçe düzeyi, aldığı Türkçe puanına göre değerlendirilir.

 1. Düzeyi “Türkçesi yeterlidir” olanlar hemen öğrenime başlayabilirler.
 2. Düzeyi “Türkçesi kısa zamanda gelişebilir” olanlar, koşullu olarak öğrenime başlayabilirler.
 3. Düzeyi “Türkçesi yetersizdir” olanlar bir yıl Türkçe öğrenimi gördükten sonra, başarılı olurlarsa öğrenime başlayabilirler.

 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde-7
Sınav sonuçları, T.C.Haliç Üniversitesi Web sayfasında duyurulur. Başarılı adaylar ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliklerinden/Konsolosluklarından “Öğrenim Vizesi” almak zorundadırlar.

Kayıt
Madde-8
Kayıtlar T.C.Haliç Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen kayıt süresince, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

 1. Lise Diplomasını aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğince/Konsolosluğunca onaylanmış tercümesi,
 2. Lise Diplomasının Türk Liseleri diplomalarına denk olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığından veya ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan alınmış denklik belgesi,
 3. Not durum belgesinin aslı ve ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan onaylı Türkçe çevirisi,
 4. Sınav Sonuç Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğince/Konsolosluğunca onaylanmış sureti,
 5. Resmi Kimliği veya Pasaportunun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının ülkelerindeki Büyükelçiliğince/Konsolosluğunca onaylanmış sureti,
 6. Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu,
 7. Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden/Konsolosluğundan alınacak “Öğrenim Vizesi”,
 8. Uluslar arası geçerliliği olan Yabancı Dil Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğince/Konsolosluğunca onaylanmış aslı,
 9. 10 Adet Vesikalık Fotoğraf.

 

Eğitim-Öğretim
Madde-9
Yabancı uyruklu öğrenciler eğitim-öğretim ile ilgili konularda Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

Yürürlük
Madde-10
Bu Yönerge Haliç Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğü girer.

Yürütme
Madde-11
Bu Yönergeyi Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

T.C.HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

KODU      FAKÜLTE / BÖLÜM

ÖZEL KOŞULLAR

KONTENJAN

Fakülte : Fen Edebiyat Fakültesi

2101018 - Amerikan Kültür ve Edebiyatı

45.55

10

2101103 - Moleküler Biyoloji Ve Genetik

55

10

2101136 - Psikoloji

55

10

Fakülte : İşletme Fakültesi 

2101042 - İşletme

55

10

2101067 - İşletme (İngilizce)

45.55

10

2101083 - Turizm İşletmeciliği

55

10

2101213 - Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik

9.45.55

10

2101433 - Halkla İlişkiler ve Tanıtım

9.45.55

10

2101466 - İşletme Enformatiği

9.45.55

10

Fakülte : Mimarlık Fakültesi 

2101169 - Mimarlık

55

10

2109035 - İç Mimarlık

 

10

2109068 - Endüstri Ürünleri Tasarımı

 

10

Fakülte : Mühendislik Fakültesi 

2101152 - Bilgisayar Mühendisliği

9.45.55

10

2101193 - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9.45.55

10

2101295 - Endüstri Mühendisliği

9.45.55

10

Fakülte : Hemşirelik Yüksekokulu

2101128 - Hemşirelik Yüksekokulu

2.55

10

Fakülte : Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

2101356 - Beslenme ve Diyetetik

55

10

2101323 - Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

55

10

2101389 - Ebelik

2.3.55

10

Fakülte : Güzel Sanatlar Fakültesi 

2109051 - Grafik Tasarımı

 

10

2109076 - Tekstil ve Moda Tasarımı

 

10

Fakülte : Konservatuvar 

2109104 - Opera Ve Konser Şarkıcılığı

 

10

2109043 - Tiyatro

 

10

2109019 - Türk Musıkisi

 

10

Fakülte : Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

2109112 - Antrenörlük

 

10

2109145 - Rekreasyon

 

10

2109178 - Spor Yöneticiliği

 

10