Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı üniversitemiz bölümlerinde zorunlu olarak verilen Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersinin eğitiminin yapılmasına ait kuralları belirlemektir.

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Muafiyet Sınavı

Madde 2- Üniversitemiz programlarında Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi yer alan bölümlere ilk defa kayıt yaptıran ve muafiyet sınavına katılmak isteyen öğrenciler eğitim-öğretim yılı başında Rektörlükçe düzenlenen Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı muafiyet sınavına girerler. Bu sınavında 50 ve üzeri not alan öğrenciler Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersinden muaf sayılırlar. Muafiyet sınavında başarısız olan öğrencilere yeni bir sınav açılmaz. Ancak bu sınava girmeyen öğrenciler, ek kontenjandan yararlanarak kayıt yaptıran öğrenciler için yapılacak muafiyet sınavına katılabilirler.

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Eğitim-Öğretimi ve Sınavları

Madde 3- Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi eğitim-öğretimi ve sınavları T.C. Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uygun olarak yürütülür.

Yürürlük

Madde 4- Bu Yönerge Senatonun onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5- Bu yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.