Kayıt Yenileme Yönergesi

Üniversite Senatosunun 19.01.2011 tarihli Kararı Kayıt Yenilemede Uyulması Gereken Kurallar

Kayıt yenileme, öğrencilerin dersleri seçtikleri, danışmanlarının onayını aldıktan sonra gerekli ödemelerini yapıp muhasebe onayını alarak derse kaydoldukları dönemdir. Bu dönem eğitim dönemi başlamadan önce başlar, eğitimin ilk haftası (ders alma-bırakma dönemi) sonunda sona erer.

İlk yarıyılı ilk kez okuyan öğrenciler kayıt yenileme döneminde sadece mali ve idari yükümlülüklerini yerine getirirler, ders seçmezler. Öğrencilerin o bölümden alacakları bu dönemlere ait tüm dersler otamatik olarak sistem tarafından kaydedilir.

 1. Bu dönemden önce her Fakülte/Yüksekokul/Enstitü yönetimi, danışmanların sorumlu oldukları öğrencileri belirleyerek bu bilgiyi Rektörlüğe yazılı olarak bildirir.
   
 2. Danışmanlar, kayıt yenileme işlemlerine başlamadan önce “Öğrenci Bilgi Otomasyonu”ndan danışmanı olduğu öğrencilerin listesini alır.
   
 3. Öğrenciler, tercihen danışmanlarına danışarak ilgili dönemde alacağı dersleri seçer. Bu seçimi yaparken;
  1. Öğrenci, öncelikle başarısız olduğu veya notunu yükseltmek istediği dersler olmak üzere, o dönemin derslerinden izlemek istediklerini seçer,
  2. Ders seçimini onaylatmak için danışmanına başvurur. Danışman uygun görüyorsa onayını verir veya yanlış veya eksik seçim yapmışsa öğrenciyi uyarır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ders seçme formu iki nüsha olarak dökülür.
  3. Her iki nüshayı da öğrenci ve danışman imzalar. Bir nüshayı danışman dosyasına koyar. Diğer nüshayı öğrenciye verir. Danışman ders alma-bırakma dönemi sona erdikten sonra tüm dosyayı fakülte/yüksek okul sekreterliğine teslim eder.
  4. Öğrenci kendisindeki nüshayı gerektiğinde seçtiği derseleri belgelemek üzere saklar.
  5. Muhasebe onayı alınmadan ders seçme işlemi tamamlanmaz ve öğrenci o dersin sınıf listesinde yer almaz.
    
 4. Öğrenci ders alma-bırakma dönemi içinde ders seçimini danışmanının onayı ile değiştirebilir. Bu durumda 3 nolu aşama tekrar edilir. Öğrencinin elindeki eski ders seçme formu alınarak imha edilir.
   
 5. “TC Haliç Üniversitesi Önlisans ve lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 10 uncu maddesinin (5) nolu bendine göre:

  Öğrenciler, ders alma-bırakma döneminden sonra yeni ders alamazlar; danışmanlarının onayını alarak en geç 7’nci haftanın son işgününe kadar dersten çekilebilirler. Öğrenciler ilk iki yarıyıl derslerinden ve başarısız oldukları için tekrarladıkları derslerden çekilemezler.

  Öğrenciler danışmanının onayını Fakülte/Yüksekokul/Enstitüye bildirip, o dersin yoklama listesinden ismi silinmedikçe dersi alıyor görünür. Bunu sağlamadan derse devam etmemesi öğrencinin o dönem sonunda o dersten FF almasını engellemez. Dolayısıyla bu not transkriptine işlenir. Eğer dersi bırakması otomasyona işlenirse, öğrenci o dersi hiç almamış gibi işlem görür. O derste girmiş olduğu sınavların notları yok sayılır.
   
 6. Öğretim üyeleri ders alma-bırakma döneminden sonra mutlaka, artık kesinleşmiş olan “Öğrenci Bilgi Otomasyonu”ndan dökecekleri yoklama formu ile yoklama alırlar. Eğer derse devam eden öğrencilerden bazılarının isimleri bu formda yer almıyorsa, öğrenci Fakülte/Yüksekokul/Enstitü sekreterliğine gönderilerek “gerekli düzeltmeyi yapması, aksi takdirde derse ve sınavlara katılamayacağı” konusunda uyarılır.

  Öğrenci böyle bir uyarı olmasa bile yoklama listesinde isminin bulunmaması halinde, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü sekreterliğine müracaat ederek durumun düzeltilmesini sağlamalıdır. Eğer öğrencinin bir eksiği varsa gidermelidir veya bir yanlışlık veya eksiklik varsa düzeltilmelidir.
  Ders alma-bırakma döneminden sonra eğer Fakülte/Yüksekokul/Enstitüde bulunan formda öğrenci o dersi seçmemiş görünüyorsa, öğrenci derse devam edemez, sınavlarına ve diğer uygulamalarına giremez. Artık o dersi alması da mümkün değildir.
   
 7. Kayıt döneminden sonra sehven veya Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği mücbir sebeplerle derse kaydı yapılamayan öğrencinin kaydı, Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır ve Rektörlüğe yazıyla bildirilir.