Yönerge ve Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Ögretim Yönetmeliği
21 Temmuz 2013 tarih ve 28714 sayılı resmi gazetede yayınlanmış değişiklikleri ile.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliği
01/08/2013 tarih ve 28725 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yükseköğretim kurumlarinda önlisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arasi kredi transferi yapılmasi esaslarına ilişkin yönetmelik
24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Yatay Geçiş Yönetmelik - Ek Madde-1

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
13/01/1985 tarih ve 18634 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Haliç Üniversitesi Bilim ve Çağdaş Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
30/05/2012 tarih ve 28308 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Dikey Geçiş Yönetmeliği
19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

YÖNERGELER

Burs Yönergesi
Haliç Üniversitesi burs yönergesi

Öğrenci Danışmanlığı
Haliç Üniversitesi öğrenci danışmanliğı yönergesi

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Haliç Üniversitesi temel bilgi teknolojisi kullanımı eğitim-öğretim yönergesi

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi
Haliç Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru, Kayıt ve Kabul Yönergesi

Hemşirelik Yüksek Okulu İnternlık ve Mezuniyet Projesi
Hemşirelik Yüksekokulu internlik ve mezuniyet projesi yönergesi

Bitirme Ödevi/Projesi Yönergesi
Haliç Üniversitesi Bitirme Ödevi/Projesi Yönergesi

Meslek Stajları Yönergesi
Haliç Üniversitesi Meslek Stajları Yönergesi

Kayıt Yenileme Yönergesi
Kayıt yenilemede uyulması gereken kurallar