Yabancı Uyruklu Öğrenci

Click here for the English

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

 • Genel Koşullar
 • Eğitim Ücreti
 • Başvuru için Gerekli Belgeler
 • Başvuru için Son Teslimat Tarihi
 • Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar
 • Kontenjanlar
 • Kayıt için Gerekli Belgeler

Genel Koşullar
Aşağıda belirtilen kriterler Yükseköğretim Kurulu mevzuatından alıntılanmıştır.

Lise son sınıf öğrencisi ya da mezun durumda olan aşağıdaki özelliklere sahip adaylar

 • Yabancı uyruklu olanlar,
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları (kişinin Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgeye sahip olması gerekir)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin veya bu durumdaki çift uyruklular,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden öğrencilerden ortaöğretimin son 3 yılını KKTC hariç bir yabancı ülkede tamamlayanlar,
 • TC uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adaylardan ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar,
 • Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB Türk okullarında tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
 • KKTC uyruklu olup; 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

Başvurusu değerlendirmeye alınmayacak adaylar:

 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • K.K.T.C.uyruklu adaylar (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (yukarıda belirtilen adaylar hariç)
 • Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (yukarıda belirtilen adaylar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

Eğitim Ücreti ve Harçlar

2015-2016 akademik yılı eğitim ücreti yıllık 4000 USD dir. Eğitim ve kayıt ücretini kapsayan bu ücrete kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve sağlık merkezinin kullanımı da dahildir. 


Başvuru için Gerekli Belgeler ve Koşullar

 • Kayıt sürecinin tamamlanabilmesi için başvuru belgeleri ve istenen eklerin tümünün kapalı bir zarf içerisinde en geç 21 Ağustos 2015'e kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na göndermeleri gerekmektedir.
 • Başvuru formu
 • Sınav sonuç ve diploma belgesi fotokopisi:
 • Lise diploması fotokopisi  (Türkçe ve İngilizce olmayan diplomalar için bu iki dilden birine çevrilmesi ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir)
 • Mühürlü ve onaylı lise ders ve notlarını gösterir resmi döküm (transcript),
 • İngilizce yeterlilik belgesi fotokopisi. (İngilizce İşletme ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümleri için)
 • Türkçe yeterlilik belge fotokopisi. 
 • Başvuru için Son Teslimat Tarihi
 • 2015-2016 Akademik Yılı başvuruları için gerekli tüm belgeler 21 Ağustos 2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese teslim edilmiş olmalıdır.

Adres: Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82
Beyoğlu-İstanbul/Türkiye

 

Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Gerekli Puanlar

Sadece aşağıda belirtilen sınavlar ve asgari puanları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilecektir.

Sınav listesi için buraya tıklayınız.
 

Kayıt için Gerekli Belgeler

 • Sınav sonuç belgesi veya diploma derecesini gösteren belgenin aslı,
 • Lise diplomasının aslı ve noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümesi (Diplomalar yeminli tercümen
 • Diplomanın denklik belgesi (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı-Talim Terbiye Kurulundan, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden) Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile öğrenci vizesinin bulunduğu sayfanın fotokopisi Öğrenci vizesi tüm yabancı uyruklu öğrenciler için zorunludur. Vize, öğrencinin vatandaşlığının bulunduğu ülkenin Türkiye Büyükelçiliğinden kabul mektubu ibraz edilerek alınabilir.
 • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'nden temin edilen ikamet tezkeresinin ilk 7 sayfasının fotokopisi,
 • son 6 ay içerisinde çekilmiş  iki adet 4,5 x 6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf.
 • Sağlık raporu,
 • İngilizce yeterlilik sınavı sonucunun aslı
 • Türkçe yeterlilik sınavı sonucunun aslı
 • Dönem öğrenim ücretinin ödenme dekontu

İngilizce Yeterlilik
Eğitim-öğretim dili İngilizce olan bölümlerde İngilizce dil yeterliliğinin gösterilmesi gerekmektedir. 

Dışarıdan Alınan Sınavlar
Yabancı uyruklu öğrenciler dışarıdan alınan sınavlardan aşağıdaki asgari puanı aldıklarını belgelendirdikleri takdirde ELC (İngilizce Hazırlık Okulu) den muaf olurlar.

TOEFL PBT: 550 ve TWE: 4
TOEFL IBT: 80  WRT: 20
TOEFL CBT: 213
IELTS (Akademik Modül): 6.5 ve her bölümden en az 5 puan
YDS: 87

Türkçe Yeterlilik
Öğrenciler, Türkçe dil yeterliliklerinin C1 veya üzerinde olduğunu TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavı ile kanıtlamaları durumunda doğrudan Türkçe eğitime başlayabileceklerdir.

Noter Tasdiki
Türkçe veya İngilizce olmayan tüm belgeler tercüme bürolarında, bu iki dilden birine çevrilmeli ve çevirinin fotokopisi gönderilmelidir. Öğrenci kabul edildiği takdirde, başvuru döneminde verilen tüm belgelerin orjinalleri veya noter tasdikli olarak kayıt sırasında sunulmalıdır.