Öğr.Gör.Dr. H.BÜLENT ÇETİN
Haliç Meslek Yüksekokulu / İlk ve Acil Yardım


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Sivas / 28.02.1951
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
KAPTANPAŞA MAH.DARÜLACAZE CAD.NO:14 OKMEYDANI
TEL
:
2122209696 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Ankara Eczacılık Yüksekokulu, 1972
YÜKSEK LİSANS
:
Ank. Üni. İşletme Enst. 1975 , İstanbul Üniv. Adli Tıp Enstitüsü , 1993
DOKTORA
:
İstanbul Üni. Adli Tıp Enstitüsü
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
1.Türk Eczacılar Birliği
2.Adli Tıp Enstitüsü Mezunları Derneği
3.Türk Farmakoloji Derneği

İŞ TECRÜBELERİ
1. T.C. Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Ecz.
2. T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Uzm.
3. T.C Haliç Üni. Hemşirelik Yüksek Lisans Öğr. Gör. Dr. (Adli Hemşirelik)
4. T.C. Haliç Üni. Hemşirelik Yük.Ok. Öğr. Gör. Dr. (Farmakoloji-Adli Hemşirelik)
5. T.C. Haliç Üni. Sağ. Bilimleri Yük. Ok. Fizyoterapistlik Blm.Öğr.Gör.Dr. (Farmakoloji)
6. T.C. Haliç Üni. Sağ. Bilimleri Yük. Ok. Ebelik Blm. Öğr.Gör.Dr. (Farmak)
7. T.C. Haliç Üni. M.Y.O. Acil ve İlk Yardım Blm. Öğr.Gör.Dr. (Farmakoloji - Adli Bilimler)
8. T.C. Haliç Üni. M.Y.O.Yaşlı Bakımı Blm. Öğr.Gör.Dr. (Farmakoloji)
Yayın Listesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :

1. European Jourmal of Pharmaceutical Sciencs September 2000 İstanbul
“İdentification of Anticholinesterase İnsecticides in Postmortem Materials” PO-179 s:89

2.Forensic Science International September 2003 Budapest,Hungary. “Comparison of Stas-Otto and Direct Pentane Methods Applied in the Extraction of Postmortem Tisues of DPVP from the organically Phosphated Pesticides” TOX-FP-17 s:315

3.1st International Congres On Patiensts Rights 2009 Antalya/Turkey. "Considerung Forensic Patients'Rights Well As Patients' Health By Means Of Patient Rights" s:27

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1. VII. Türkiye Eczacılık Kongresi 19-21 Haziran 2003 İstanbul “İlaçların Oral Kullanımında Maksimum Biyoyararlanım için Farmakolojik Açıdan Açlık-Tokluk Kavramı” s:67
2.VI. Adli Bilimler Kongresi 28-30 Mayıs 2004 İstanbul “Adli Olgulara Konu Olan Ölümcül Makrofungus Zehirlenmelerinin Farmakolojik İrdelenmesi P-2,s:10

Diğer yayınlar :

1.“İstanbul’da Sağlık”.İstanbul Sağlık Müdürlüğü Yayın Organı Nisan 2003 “Yağmurların Getirdiği Tehlike” s:6-8
2.Türk Eczacılar Birliği Yayın Organı MİSED Temmuz 2004 sayı:7-8 “Mantar Zehirlenmelerine(Misetizim) Genel Bakış” s:92-101