Yrd.Doç.Dr. FİGEN ÖZEN
Dekan Yardımcısı / Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 82 B Blok Kat: 4 34445 Beyoğlu İstanbul
TEL
:
2129242444 Dahili: 1138
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
YÜKSEK LİSANS
:
Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
DOKTORA
:
Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
DOÇENTLİK
:
Haliç Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, 2006
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
IEEE
İŞ TECRÜBELERİ
Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi
New Jersey Institute of Technology, Research Assistant
Koç Üniversitesi, Öğretim Görevlisi (yarı zamanlı)
İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi (yarı zamanlı)
Haliç Üniversitesi, Öğretim Üyesi
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
Dekan Yardımcısı
Yönetilen Tezler
KIZRAK MERVE AYYÜCE, (2011). Akut lenfosit löseminin çekirdek sağrı regresyonu yöntemiyle tanınması, Haliç Üniversitesi.
Yayın Listesi
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:


A1. “Trajectory Tracking and Vibration Suppression of a Single-Link Flexible Manipulator Carrying an Unknown Payload,” Özen F., and Y. İstefanopulos, International Journal of Intelligent Mechatronics: Design and Production, Vol. 1, No. 4, September 1995, pp. 212-223.

A2. “A New Median Filter Based Fingerprint Recognition Algorithm,” Kızrak, M. A., Özen F., Procedia Computer Science, Vol. 3, 2011, pp. 859-865.

A3. “A Face Recognition System Based on Eigenfaces Method,” Çarıkçı, M., Özen F., Procedia Computer Science, Procedia Technology, Vol. 1, 2012, pp. 118-123.

A4. “A New License Plate Recognition System Based on Probabilistic Neural Networks,” Öztürk, F., Özen F., Procedia Technology, Vol. 1, 2012, pp. 124-128.

A5. "A Novel Adaptive Histogram-Partitioned Median-Filtered Fingerprint Recognition Algorithm," Kızrak, M. A., Özen F., Procedia Computer Science.

A6. "Automatic Acute Lymphocytic Leukemia Diagnosis Based on Kernel Ridge Regression Method," Kızrak, M. A., Özen F., Procedia Computer Science.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:


B1. “Variable Structure Control of a Manipulator with Four Degrees of Freedom,” Özen F., and A. Denker, Preprints of IFAC Workshop on Automatic Control for Quality and Productivity, June 1992, Istanbul, Turkey, pp. 671-678.

B2. “A New Strategy for Flexible-Link Manipulator Control,” Özen F., E. Kütükoğlu, and Y. İstefanopulos, Proceedings of the IFAC Workshop on Motion Control, Munich, Germany, October 1995, pp. 680-687.

B3. “A New Nonlinear Stabilizing Control Law for Flexible-Link Manipulators,” Özen F., Proceedings of the Japan/USA Symposium on Flexible Automation, Boston, MA, USA, July 1996, pp. 291-298.

B4. “A Novel Switched Compensation Controller for Multi-Link Flexible Manipulators,” Özen F., Proceedings of the European Control Conference, ECC 97, Brussels, Belgium, July 1997.

B5. “An Optimal Switched Compensation Controller for Flexible-Link Manipulators,” Özen F., Proceedings of the American Control Conference, Philadelphia, PA, USA, June 1998, pp. 1804-1808.

B6. “A New Median Filter Based Fingerprint Recognition Algorithm,” Kızrak, M. A., Özen F., World Conference on Information Technology, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, October 2010.

B7. “A Face Recognition System Based on Eigenfaces Method,” Çarıkçı, M., Özen F., Second World Conference on Information Technology, Antalya, Turkey, November 2011.

B8. “A New License Plate Recognition System Based on Probabilistic Neural Networks,” Öztürk, F., Özen F., Second World Conference on Information Technology, Antalya, Turkey, November 2011.

B9. "A Novel Adaptive Histogram-Partitioned Median-Filtered Fingerprint Recognition Algorithm," Kızrak, M. A., Özen F., World Conference on Innovation and Computer Sciences, INSODE 2012, Efes, Turkey, May 2012.

B10. "Automatic Acute Lymphocytic Leukemia Diagnosis Based on Kernel Ridge Regression Method," Kızrak, M. A., Özen F., World Conference on Innovation and Computer Sciences, INSODE 2012, Efes, Turkey, May 2012.

B11. "Dance with the Robot", Orhan C., Küntan U., Tükel D., Dimirovski G., Özen F., ETAI 2015, Ohrid, Macedonia, 24-26 September, 2015.


C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

C1. “Robot Kollarında Esnekliğin Modellenmesi ve Denetimi,” Özen F. ve Y. İstefanopulos, Otomatik Kontrol Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Nisan 1994, İstanbul, s. 33-42.

C2. “Esnek Robot Kolları İçin Yeni Bir Denetim Yordamı,” Özen F. ve Y. İstefanopulos, Otomasyon '95 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mart 1995, İstanbul, s. 201-208.

C3. “Esnek Kirişli Robotların Lyapunov Kararlı Yeni Bir Açkılama Yordamıyla Denetimi,” Özen F., Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Sempozyumu, TOK’97 Bildiriler Kitabı, Şubat 1997, İstanbul, s. 85-94.

C4. “E-Sertifika Kullanımının Yaygınlaştırılmasında Üniversitenin Rolü: Bir Ders Örneği,” Özen F., Ulusal E-İmza Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Aralık 2006, Ankara, s. 130-135.

C5. "Parmak İzi Yöntemlerine Yeni Bir Bakış: Histogram Bölütlemeli Medyan Filtrelenmiş Parmak İzi İyileştirme Algoritması (HMPA)," Kızrak A., Özen F., Habtekus09, 3. Haberleşme Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 09-11 Aralık 2009, İstanbul, s. 147-152.

C6. "Araç Görüntülerinden Yapay Sinir Ağı ile Plaka Tanıma," Öztürk F., Özen F., Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Ekim 2011, İstanbul, s. 9-14.

C7. "Dalgacık Tabanlı Otomatik Kalp Hastalığı Teşhisi," Güney B. S., Özen F., Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Ekim 2011, İstanbul, s. 95-100.

C8. "Yüz Tanıma Tekniklerindeki Gelişmeler," Kaypak B., Özen F., Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Ekim 2011, İstanbul, s. 101-108.

C9. "Akut Lenfosit Lösemi Hücrelerinin Sağlıklı Hücrelerden Ayrılması için Yeni Yöntemler," Kızrak M. A., Özen F., Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Ekim 2011, İstanbul, s. 109-120.

C10. "Yürüyüş Tanımada Yeni Teknikler," Kolcu C., Özen F., Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Ekim 2011, İstanbul, s. 121-126.

C11. "Akut Lenfosit Lösemi Teşhisinde Yeni Bir Yöntem: Destek Vektör Makineleri Tabanlı Sınıflandırma," Parmaksız E., Özen F., Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Ekim 2011, İstanbul, s. 263-266.

C12. "Özyüz Yöntemi ile Yüz Tanıma," Çarıkçı M., Özen F., Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 20-21 Ekim 2011, İstanbul, s. 267-271.

C13. "Robotların Arama Kurtarma Çalışmalarında Kullanımı", Özen F., TOK 2015 Bildiriler Kitabı, 10-12 Eylül 2015, Pamukkale, s. 534-539.

C14. "Robotla Dans", Orhan C., Küntan U., Özen F., Tükel D. B., TOK 2015 Bildiriler Kitabı, 10-12 Eylül 2015, Pamukkale, s. 326-330.

C15. "Elektrik Şebekeleri ve Afet", Özen F., EEMKON 2015, 19-21 Kasım 2015, İstanbul (sunulmak üzere kabul edildi).

D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

D1. "Araç Görüntülerinden Yapay Sinir Ağı ile Plaka Tanıma," Öztürk F., Özen F., Otomasyon, Nisan 2012, s. 418-426.

D2. "Yüz Tanıma Tekniklerindeki Gelişmeler," Kaypak B., Özen F., Otomasyon, Nisan 2012, s. 428-437.

D3. "Beyin Bilgisayar Ara Yüzleri," Öztürk Ö., Özen F., Otomasyon, 8(242), 2012, 220-224.

D4. "Engellerden ve Boşluktan Sakınan Mobil Robot Tasarımı ve Gerçeklenmesi", Kılıç B., Özen F., Otomasyon(274), 2015, 186-192.

D5. "İlaç Servisi Yapan Mobil Hastane Robotu", Öcal S., Özen F., Otomasyon(274), 2015, 194-204.