Öğr.Gör. SEVİM DURSUN
Haliç Meslek Yüksekokulu / Çocuk Gelişimi


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Yeşilova-Burdur / 02.02.1949
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
Kaptanpaşa Mah.Darülacaze Cad. No:14 Okmeydanı-Şişli
TEL
:
2122209696 Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORANCE NİGHTİNGALE, HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU, 1974
YÜKSEK LİSANS
:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ, 1989
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
2002-2003 T.C. Haliç Üniversitesi DSÜ Öğretim Görevlisi
Hemşirelik Y.O.

1999-2003 Bülent Akarcalı (Haydarpaşa) Meslek Dersi Öğretmeni
Sağlık Meslek Lisesi

1997-1999 İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Sağlık Bakanlığı’dan
Meslek Yüksek Okulu görevlendirme ile Öğretim Görevlisi olarak çalıştım.


1980-1999 Şişli Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı ve Öğretmen

1979-1980 Zeynep Kamil Sağlık Meslek Öğretmen
Lisesi

1974-1979 Amiral Bristol Özel Sağlık Meslek Dersi Öğretmeni
Meslek Lisesi

1970-1974 Özel Hayat Hastanesi Hemşire

1969-1970 Ankara Telsizler Doğumevi Başhemşire Yrd.

1969 Keskin Devlet Hastanesi Hemşire
Hemşirelik tarihi

Cerrahi hastalıkları hemşireliği
Cerrahi hastalıkları hemşireliği
Hemşirelik tarihi
Cerrahi hastalıkları hemşireliği
Cerrahi hastalıkları hemşireliği
Uluslararası Toplantılar
- 1st International Congress in Nursing Research Edution and Pratice
Yayın Listesi
- 1989 Lise ve Sağlık Meslek Lisesine Devam Eden Öğrencilerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına
İlişkin Karşılaştırmalı Bir Çalışma /İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens.

- 1992 Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı(Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Hastalıklar
Bilgisi) /Sağlık Meslek Liseleri için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı

- 1994 Dahiliye Hastalıkları ve Hemşireliği / Sağlık Meslek Liseleri için (Sağlık Memurluğu ve
Hemşirelik Bölümleri) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı

- 1994 Hasta Bakım Tekniği / Sağlık Meslek Liseleri için Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı

- Meslek Tarihi ve Ahlakı/ Sağlık Meslek Liseleri için

- 1999 Acil Bakım (2-3-4. sınıflar)/Sağlık Meslek Liseleri (ATT Bölümler) için Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylı

- 2000 İstanbul 2000 Kitabı / İstanbul Valiliği İl Çevre Koruma Vakfı Yayınları

- 2000 Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi/ Sağlık Meslek Liseleri (Teknisyenlik Bölümleri) için Sağlık
Bakanlığı

- 2001 Hastalıklar Bilgisi / Sağlık Meslek Liseleri için (Lab. Radyoloji, Anestezi, Tıbbi Sek., Acil Tıp
Teknisyeni Bölümleri) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı

- Batmaz M., Özhan F., Soyadn M., Dursun S., Sabuncu N: Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda
Öfke Duygusu ve İfadesini Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Böbrek Hastalıları, Diyaliz ve
Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, 12-16 Eylül 2003.(Nefroloji Hemşireliği
Dergisinde 2005)

- Kocaakman M., Yeşil F., Dinç A., Dursun S.:Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Üriner
Şikayetinin Sıklığı ,2005

- Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar/2006