Öğr.Gör. MUSTAFA ÇETİNKAYA
Haliç Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 10.05.1988
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası Finans, 2012
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, İktisat Politikası, Tez Aşamasında
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Yeni Ekonomi Derneği, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı
İŞ TECRÜBELERİ
Öğretim Görevlisi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Haliç Üniversitesi Mart 2014
Temel Bilgisayar Uygulamaları
Sosyal Medya
Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü
Temel Bilgisayar Uygulamaları
Temel Bilgisayar Uygulamaları
IT Proje Yönetimi
Lojistik Enformasyon Sistemleri
Makro İktisada Giriş
Yönetim Bilgi Sistemleri
Temel Bilgisayar Uygulamaları
Web Tasarımı
Sistem Analizi
Bilgisayar ve Ağ Güvenliği
Bitirme Projesi-I
Mikrobilgisayar Donanımı ve Yazılımı
IT Proje Yönetimi
Lojistik Enformasyon Sistemleri
Bitirme Projesi-II
Yönetim Bilgi Sistemleri
E-Ticaret
Yönetilen Tezler
6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Nükleer Enerji Politikaları ve Ekonomik Etkileri: Almanya-Çin Karşılaştırması (İstanbul Üniversitesi İktisat Politikası YL Programı)
Location Based Services and UNESCO World Heritage List: Hagia Sophia and Foursquare Sample (Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya YL Programı)
Yayın Listesi
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

In Innovative Entertainment Economy Framework, Economic Impacts of Culture Industries: Turkey and Hollywood Samples, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul Üniversitesi

Medeniyet Tasavvuru Çerçevesinde Türkiye Kültür Politikalarına Bakış, Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Eko-İnovasyon: Avrupa ve Türkiye Örnekleri, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar

Suriyeli Sığınmacılar Raporu: İstanbul Örneği, Bilimsel Rapor Bölümü, Kızılay adına T.C. Cumhurbaşkanlığına