Türk Musikisi
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Müzik; duygu, düşünce ve izlenimleri, belirli bir güzellik anlayışına göre seslerle işleyip anlatan estetik..
Prof. EROL DERAN
Konservatuar / Türk Musikisi


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
: