Türk Musikisi
Bölüm/Ana Bilim Dalı:
Müzik; duygu, düşünce ve izlenimleri, belirli bir güzellik anlayışına göre seslerle işleyip anlatan estetik..
Prof.Dr. MEHMET ALAETTİN YAVAŞÇA
Haseki Hastanesi Başhekim ,Vakıf Gureba Hastanesi Klinik Şefi / Konservatuar / Türk Musikisi


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 01.03.1926
MEDENİ DURUMU
:
Evli
İŞ ADRESİ
:
Büyükdere Cd. No:101 34394 Mecidiyeköy - İSTANBUL
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ, 1949
YÜKSEK LİSANS
:
İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ, 1951
DOKTORA
:
İ.Ü. TIP FAKÜLTESİ
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İ.T.Ü. Türk Müziği , 1990
İŞ TECRÜBELERİ
1. İ.T.Ü. Konservatuvarı Öğretim Üyeliği
2. T.C. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Öğretim Üyeliği
3. Haseki Hastanesi Başhekim
4. Vakıf Gureba Hastanesi Klinik Şefi
Kazanılan Burs ve Ödüller
- Gaziantep Üniversitesi / Fahri Doktora
- Hacettepe Üniversitesi / Takdir ve Şükran Ödülü
- Gaziantep Üniversitesi Türk Musıkisi Hizmet Ödülü
- TRT Genel Müdürlük / Türk Müziğine Hizmet Ödülü
- İstanbul Musiki ve Kültür Derneği /Üstün Hizmet Ödülü
- Türk Edebiyat Vakfı/ Türk Kültürüne Katkı Ödülü
- Girne, Nazilli, Belediyesi/ Unutulmayan Bestekarlar Anısı Ödülü
- Kayseri Erciyes Üniversitesi /Sanata Hizmet Plaketi
- Kültür Bakanlığı/Konya Kültür Turizm Derneğinden Ödül
- Eskişehir Osman Gazi Üniversitesinde Fahri Doktora Ödülü (2007)

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
-İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı yüksek lisans tezleri
-Ahmet Yılmaz 1990-1991
-Bahri Gündoğdu 1990-1991
-Şeyda Yavuz 1990-1991
-Bülent Uyaroğlu 1993-1994
-Yeşim Toprakseven 1991-1992
-Ahmet Şahin 1990-1991
-Bülent Çeliksever 1990-1991
-Hatice Ergöz 1991-1992
-Sevil Akanay 1991-1992
-Aşkın Güney 1994-1995
Perihan Dönmez 1998-1999
-Zarife Koçak 1991-1992
-Sevtap Şenoğlu 1993-1994 “Vardakoska Ahmet Ağa’nın dindışı ve dini musikimizdeki yeri”
-İsmet Olgaç 1993-1994 “Zakibaşılık ve Salahi Dede”
-Nazire Yağız 1992-1993 “Türk Musisinde Mevlevi Ayinleri”
-Mustafa Yılmaz 1995-1996 “Ebubekir Ağa’nın eserlerinin sanatsal yönden incelenmesi”

-Haliç Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı pek çok yüksek lisans tezleri
-Seçil Sınmaz 2005-2006 “Maragalı Abdülkadir Meragi”

Doktora Tezleri :
-İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Sanatta Yeterlik/Doktora tezleri
-Bahri Gündoğdu 1998-1999 “Abdülkadir Nasu Dede’nin Tetkik-ü Tahrik’i ışığında dönem bestekarlarının eserlerinin makamsal analizi”
-Şeyda Yavuz 1993-1994 “Münir Nurettin Selçuk’un icracı olarak Türk Müziğindeki yeri”
-Hatice Ergöz 2002-2003 “Makamsal Çocuk Şarkıları”
Nesibe Özbilen 2002-2003 “Türk Makam Müziğinde Ormemantasyon (süsleme)”


Verdiği Dersler :
Ses Eğitimi, TSM Repertuar, Seste İleri İcra (Yüksek Lisans)
Yayın Listesi
-7 Nisan-9 Nisan 1999 Uluslar arası Kuruluşun 700.yıldönümünde Osmanlı Devleti Kongresi-Ankara
Bildiri Başlığı:Osmanlı ve Musikisi
-21 Mayıs 2002 Yeditepe Üniversitesi “Türk Toplumunda Musiki Eğitimi” konulu konferans.
-19 Eylül 2003 Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı 5. kuruluş yıldönümünde “Türk Musikisi ve Batı Musikisi arasındaki etkileşim” konulu konferans
4 Kasım 2004 İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türk Müziği ve Aydın Kimliğin Değişmesi Semineri “Tarih Boyunca Türk Müziği-Sosyoloji İlişkisi”

- 500 kadar çeşitli Formda Türk Müziği Eseri
- CD,LP, Muhtelif Plaklar
- Bilimsel Yazı , Musıkı Mecmuası, Kök Mecmuası, Mızrap Mecmuası, Musıkı ve Nota Mecmuası