Kariyer Merkezi

Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezinin öncelikli amacı, öğrencilerde kariyer planlaması bilincini oluşturmaktır. Bu bilincin oluşturulması sürecinde Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi, öğrencilerimizin iş hayatına hazırlanırken karşılaşacakları zorlukları aşmak için iş dünyası ile sürekli etkileşim içinde bulunarak gerekli donanımları sağlamak için çalışacaktır.

Çalışma hayatında başarılı olabilecek profesyoneller, değişimlere karşı farkındalığı yüksek ve geleceği doğru planlayan kişiler arasından çıkacaktır. Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi öğrenci ve mezunlarımıza hem kariyerlerini planlama seçenekleri hakkında danışmanlık yapacak, hem de her şeyin hızla değiştiği yeni ekonomi çağında değişimlere entegre ve öncü olabilmeleri için kendilerini ve iş yaşamını keşfetmelerine, tanımlamalarına ve iletişim kurmalarına destek sağlayacaktır.

Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin öncelikli amaçları;

  • Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine,
  • Gelecek hayalleri doğrultusunda doğru işlere yönelmelerine,
  • Bölümlere göre hazırlanacak sektorel buluşmalar ile iş hayatını yakından tanımalarına ve ilgili kişilerle iletişim kurmalarına,
  • Mülakat simülasyonları ile iş görüşmelerine hazırlanmalarına,
  • Mentorluk programları ile kendisinden önceki öğrenci ve mezunların deneyimlerinden öğrenmelerine,
  • Uygulamalı atölye ve projelerle deneyim kazanmalarına destek olmaktır.

Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi, tüm yeni fikir ve desteklere açık olacaktır. Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi hakkındaki talep ve önerilerinizi, Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığına elektronik posta aracılığı ile iletebilirsiniz. 

Kariyer Postası

Haftalık olarak her salı günü yayınlanır. 

Postalara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İletişim

Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı 
Haliç Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürlüğü

Kariyer Merkezi Müdürü: Fatih CETİZ
A Blok Giriş Kat
fatihcetiz@halic.edu.tr