Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nevra ALKANLI’nın Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Alev BAKIR ile birlikte hazırlamış oldukları makale ve bildiriler
Eklenme Tarihi : 19.09.2017

  • Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı  Yrd. Doç. Dr. Nevra ALKANLI’nın Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Alev BAKIR ile birlikte yazmış olduğu " Calcitonin related polypeptide alpha gene polymorphisms according to plasma total homocysteine levels in ischemic stroke patients of Trakya Region " başlıklı makale, uluslararası hakemli SCI-E kapsamındaki Biotechnology & Biotechnological Equipment dergisinde yayınlanmıştır. (http://dx.doi.org/10.1080/13102818.2017.1372218)

 

  • Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı  Yrd. Doç. Dr. Nevra ALKANLI’nın Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Alev BAKIR ile birlikte hazırlamış oldukları ‘Diyabetik Nefropati Gelişen Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz A1298C Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi’ ve ‘İnsülin Reseptör 2 Gly1057Asp Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Tip 2 Diyabetes Mellitus’lu Hastalarda Diyabetik Nefropati Gelişimine Etkisinin Araştırılması’ isimli sözlü bildirileri Acıbadem Üniversitesi tarafından 5-9 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenmiş olan 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi’nde (Uluslararası katılımlı) sunulmuştur.

 

  • Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı  Yrd. Doç. Dr. Nevra ALKANLI’nın Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Alev BAKIR ile birlikte hazırlamış oldukları ‘Atriyal Fibrilasyonlu İskemik İnme Hastalarında Kalsitonin İlişkili Polipeptit Alfa T692C Gen Polimorfizmi Genotip Dağılımlarının Araştırılması’ ve ‘Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P4501A1 (rs:1048943) Gen Polimorfizminin Araştırılması’ isimli poster bildirileri Acıbadem Üniversitesi tarafından 5-9 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenmiş olan 28-29. Ulusal Biyofizik Kongresi’nde (Uluslararası katılımlı) sunulmuştur.