T.C. Haliç Üniversitesi Ebelik Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Dilek BAYKAL ve arkadaşlarının birlikte yaptığı ’Demanslı Hastalarda Bakım Vericilerin Bakım Verme Yükünü Etkileyen Faktörlerin Araştırılması’’ isimli çalışma 25 Kasım- 1 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya Susesi Otel Kongre Merkezi’nde düzenlenen 52. Ulusal Nöroloji Kongresine sözel bildiri olarak sunulmuştur.
Eklenme Tarihi : 05.01.2017

Bildiri linki için tıklayınız.