Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Barış Doğru Hocamızın Ocak 2017’de, "Electronic Measurement of Weather Conditions for an Engine Test Room" Adlı makalesi Journal of Thermal Engineering dergisinde yayınlamıştır.
Eklenme Tarihi : 30.01.2017

Dergi adi : Journal of Thermal Engineering
Sayi : 2017 Ocak
Makale adi : "Electronic Measurement of Weather Conditions for an Engine Test Room"