Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerimiz Yard. Doç. Dr. Tuğba Erdil Polat, Arş. Gör. Şenay Nuhoğlu ve Arş. Gör. Eda İpek, 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında, Erasmus Öğretim görevlisi Hareketliliği kapsamında İspanya’da anlaşmalı olduğumuz, Coruna üniversitesi’nin, Escoula Tecnica Superior Arquitectura da Coruna (Coruna School of Architecture) 'da kentsel tasarım dersi kapsamında atöyle çalışması gerçekleştirmişlerdir.
Eklenme Tarihi : 06.05.2017

İSTANBUL’UN BELİRLİ LİMAN BÖLGELERİNDE KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE SOSYO-MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMÜ HARİTALANDIRMAK:

KARAKÖY KEMANKEŞ MAHALLESİ İÇİN BİR ALAN ÇALIŞMASI

Karaköy; İstanbul’un en eski liman bölgelerinden biri olmanın yanı sıra, kültür ve medeniyetin şehir hayatına dâhil edildiği önemli kültürel eklemlenme bölgelerinden biridir. Bölgenin tarihi geçmişi, Tarihi Perşembe Pazarı’nda karakterize olan, ticaretin hayatın tam merkezinde bulunduğu ithalat, ihracat ve imalat kültürünün izleriyle yüklüdür. Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan tarihten günümüze taşınan bu miras, sosyo-kültürel göstergelerin mekânlarda doğrudan okunur hale geldiği biçemler doğurmuştur.

Günümüzde, gerek Karaköy gerekse Perşembe Pazarı bölgesi, uzun zamandır süregelen kentsel dönüşüm süreçlerinin etkileriyle, sosyo-kültürel ve ekonomik kimliğini yitirme tehlikesiyle yüz yüze gelmipştir. Diğer taraftan, Perşembe Pazarı’ndaki sosyo-ekonomik ve kültürel yaşantının önemli bir uzantısı konumunda bulunan Kemankeş Mahallesi, özgün kimliğinin dışında bir takım yeni mekânsal gelişmelerle gündeme gelmeye devam etmektedir. Özellikle Beyoğlu’ndan bölgeye doğru gelişen spontane ve yarı-spontane kentsel akışlar, bölgenin kültürel dokusunu değiştirirken, yeni kültürel dokunun kendi mekanlarını ürettiği gözlemlenebilir. Hali hazırda sanat galerileri, gurme restoranlar ve butik workshop atölyeleri gibi mekanlarla yeni bir kültürel kimlik edinen Kemankeş Mahallesi’ndeki bu dönüşüm, kentsel hareketlerin yapısı ve işleyişi hakkında elverişli bir gözlem zemini sunmaktadır.

Kentsel akışların etkileşimli doğasında, güncel literatürün verilerinden de yararlanarak, Karaköy’deki kültürel değişim ve mekânsal dönüşümün kökenleri, yapılan alan çalışmalarıyla birlikte ortaya konmuştur. Çeşitli anketler ve haritalandırma süreçlerini içeren bu alan çalışması, Haliç Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Rölöve-Restorasyon I dersi kapsamında, öğrencilerin katılımı ve katkıları ile geliştirilmiş bulunmakta ve bölge ile ilgili güncel veriler sağlamıştır. Elde edilen veriler ve bölgeye dair durum analizi, kentsel akışlar, kültürel değişim ve mekânsal farklılaşma tartışmaları kapsamında, 27-31.03.2017 tarihleri arasında,  İspanya’nın A Coruna kentinde, Escola Tecnica Superior de Arquitectura da Coruna (Coruna School of Architecture)’da kentsel tasarım dersi olarak, Prof. Evaristo Zas Gomez ve Prof. Fernando Agrasar’ın da katılımıyla,  öğrencilerle paylaşılmıştır.

Ders ilanı linki: http://etsa.udc.es/web/?ai1ec_event=palestra-das-profesoras-turcas-polat-ipek-e-nuhoglu-sobre-estambul-lecture-on-istanbul-by-turkish-prof-polat-ipek-and-nuhoglu