İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHVECİ ve Türkçe İşletme Bölümü Öğr. Gör. İrem ÖZCAN ile yazmış olduğu "Dış Ticaret İşlemlerinin Türkiye Muhasebe Standartları İle Vergi Usul Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi ve Farklılıkların Muhasebe Açısından İncelenmesi" başlıklı makale, ulusal hakemli Leges Hukuk Dergisi'nde (Yıl:8 Sayı:85-86-87) yayınlanmıştır.
Eklenme Tarihi : 27.04.2017

Link için tıklayınız.