İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ATAN'ın III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi Bildiri & Makalesi yayınlanmıştır
Eklenme Tarihi : 16.10.2017

12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde ve Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün aktif desteğiyle “Y Kuşağı, Girişimcilik ve İstihdam” olarak belirlenen ana tema kapsamında “III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi” düzenlenmektedir. " A Research About the Relationship Between 5 Factor Personality Traits and Career Tendency of Y Generation” başlıklı bildiri kongre hakem kurulu değerlendirmesinden geçerek bildiri kitapçığında yayınlanmak ve makale olarak basılmak üzere kabul edilmiştir.

Bildiri için lütfen tıklayınız.