İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Almas'ın "Samiha Ayverdi'den Anları Oluşturan Anılar: Kadın Gözüyle Boğaziçi'nde Tarih ve İstanbul Geceleri" başlıklı makalesi Littera Turca Journal of Turkish Literature and Culture adlı dergide yayınlanmıştır.
Eklenme Tarihi : 27.11.2017

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/355012