Haliç Üniversitesi 2023 Hedeflerine Hazırlanıyor: Stratejik Planlama Çalıştayı Gerçekleştirildi!
Eklenme Tarihi : 06.03.2018

Haliç Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planlama Çalıştayı, 22-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mahmut AK, Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahman EREN, tüm Fakültelerimizin Dekanları, Enstitü-Yüksekokullarımızın Müdürleri ile Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığının katılımı ile gerçekleştirildi. 

Çalıştay, 22 Şubat’ta Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mahmut AK ile Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahman EREN’ in açılış konuşmalarıyla başladı. Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. Mahmut Ak, “2018-2022 Stratejik Planlama Çalıştayı ile üniversitemizin 2023 hedeflerini somutlaştırarak çok daha hızlı ve nitelikli büyüyeceğini” vurguladı.

Prof. Dr. Abdurrahman EREN ise, Üniversitemizde Stratejik Planlama çalışmalarının Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı Koordinatörlüğünde ve Toplam Kalite Yönetimi bilinciyle herkesin katılımı hedeflenerek 6 aydır büyük bir hızla devam ettiğini belirtti. Haliç Üniversitesinin gelecek 5 yıllık sürecinde “Altın Boynuzun temsil ettiği köklü geçmiş ve kültürel mirasın farkındalığı ile eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olacağı” vizyonu ve “Haliç’in zengin kültürel mirasından ilham alarak, evrensel bilim, sanat ve sporda söz sahibi bir üniversite” misyonu ile çok daha güçleneceğini ifade etti. Aynı zamanda, “Özgür ve Özerk Yaklaşım”, “Yerellik ve Evrensellik”  ve “Anadilde Nitelikli Eğitim” temel değerlerini tüm üniversite mensuplarımızın benimsemesi ile gücümüze güç katacağımızı belirtti. 

Sonrasında, Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlem ATAN’ın moderatörlüğünde devam eden çalıştayda kendisi tarafından 6 aylık stratejik planlama sürecini anlatan sunumu gerçekleştirildi. Stratejik Planlama sürecinde önemli olan noktaların, üniversitemizin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğinin altı çizildi.

Çalıştayın ilk günü Üniversitemizin tüm Fakültelerinin, ikinci günü ise sabah oturumlarında Enstitü ve Yüksekokullarının 5 Yıllık Stratejik Planlarının Fakülte Dekanları ile Enstitü-Yüksekokul Müdürleri tarafından sunumları gerçekleştirildi. İkinci gün öğleden sonraki oturumlarda Haliç Üniversitesinin Misyonu, Vizyonu ve Temel Değerleri belirlendi. Farklılaşma Stratejileri çerçevesinde Konum Tercihi, Başarı Bölgesi Tercihi ile Değer Sunumu Tercihi yapıldı. Sonrasında ise, GZFT (SWOT) Analizi yapılarak Üniversitemizin iç çevresinin güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevresinin sunduğu fırsat ve tehditler değerlendirilerek; GZFT (SWOT) Stratejileri belirlendi. Çalıştayın üçüncü günü gerçekleşen oturumlarda; “Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Uygulama”, “Girişimcilik-Topluma Hizmet”, “Uluslararasılaşma” ve “Kurumsal Gelişim” stratejik alanlarında oluşturulan amaç, hedef, stratejiler ve performans göstergelerinde üniversitemizin tüm birimlerinin aktif rol alması ve dış paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi gerekliliği vurgulandı. Çalıştayın dördüncü ve son günü gerçekleşen sabah oturumlarında ise, sözü edilen stratejik alanlarda hedef kartlarının oluşturulması çalışması tamamlanarak akreditasyon ve izleme süreçleri ele alınmıştır.

Çalıştay sonunda, Üniversite düzeyinden bölüm/birim düzeyine kadar olan performans göstergelerinin 5 yıllık süreçte Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından sürekli olarak takibinin yapılması, geliştirilmesi ve raporlanmasının önemi üzerinde duruldu. Stratejik Planın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Abdurrahman EREN tarafından Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanları ile Strateji Geliştirme Yönlendirme Kurulu Üyelerine teşekkür belgesi verilmiştir.