Haberler
Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Coşkun LİKTOR'un Abandon All Hope Ye Who Enter Here” (İçeri Girecekler Bütün Umudunu Kapıda Bıraksın) başlıklı İngilizce makalesi Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinin Uluslararası Hakemli Kültürel Araştırmalar Dergisi Moment Dergi’de Yayınlanmıştır.
Eklenme Tarihi : 16.12.2016

Linkhttp://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/view/188/294